Словник

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Очищення повітря

видалення з повітря пилу, рідких і газоподібних шкідливих домішок.

Author - Super User
Очищення води

надання воді необхідної, відповідно до встановлених показників, якості. Очищенню (на водоочисних станціях, очисних спорудах) піддають воду, що надходить з природних джерел у водопровідну мережу, і стічні води.

Author - Super User
Очисні споруди

інженерні споруди системи каналізації для очищування, знешкоджування та знезаражування стічних вод. До очисних споруд належать аеротенки, аерофільтри, біофільтри, септики, відстійники, метантенки, ґратки-дробарки, піско-, нафто-, жиро- і масловловлювачі тощо.

Author - Super User
охорона праці

охорона праці  □ Система заходів і засобів спрямованих на збереження здоров’я і працездатності працюючого в процесі праці.

Author - Super User
основний метал

основний метал □ Метал з’єднувальних частин виробу, який піддається зварюванню.

Author - Super User
Освітлення

створення певної освітленості об’єктів, що забезпечує зорове сприйняття або можливість фіксування їх світлочутливими матеріалами (пристроями). Найсприятливішим для людини є природне освітлення. Штучне освітлення (головним чином електричне) доповнює природне, компенсує його добові зміни. Раціональне освітлення дає змогу підвищувати продуктив­ність праці, запобігати травмам, деяким захворюванням тощо.

Author - Super User
Опоряджувальні матеріали

□ матеріали (вироби) для внутрішнього і зовнішнього опоряджування будинків і споруд. До опоряджувальних матеріалів належать лакофарбові матеріали, облицювальні матеріали, шпалери, штукатурка, лінолеум, паркет тощо

Author - Super User
Опори

1) конструкції (частини споруди), що сприймають навантаження від одних елементів (деталей) і передають його у зосередженому вигляді на інші елементи або основу споруди; 

Author - Super User
Synonyms - підпори
Опалубка

тимчасова форма, в яку укладають арматуру і бетонну суміш для виготовлення монолітних конструкцій з бетону і залізобетону. Найефективніша опалубка багаторазового викорис­тання (інвентарна), складена з уніфікованих елементів і укрупне­них блоків. Особливою є так звана гірнича опалубка, викорис­товувана для кріплення гірничих виробок.

Author - Super User
Опір матеріалів

наука про інженерні методи розрахунку на міцність, жорсткість і стійкість конструктивних елементів споруд і машин, пов’язана з вивченням фізико-механічних властивостей і особливостей структури матеріалів, з яких вони виготовлені. Досліджує залежність між деформаціями елементів і діючими на них силами, встановлює необхідні й достатні умови міцності споруд і машин.

Author - Super User
опір електричний

опір електричний □ Протидія проходженню електричного струму .

Author - Super User
Synonyms - електричний опір
олов’яно-свинцевий припій

оловяно-свинцевий припій □ М’який припій на основі олова та домішками свинцю і сурми, температура плавлення – нижча 260˚С.

Author - Super User
Оліфа

плівкоутворювальні речовини на основі олій, жирів та інших органічних речовин. В оліфу вводять також сикативи (прискорювачі висихання) та легкі розчинники. Розрізняють: натуральні (з олій, що висихають, лляної, конопляної тощо), синтетичні олії, одержувані на основі продуктів переробки нафти, вугілля, сланців, відходів виробництва синтетичного каучуку, та напівнатуральні, які виготовляють на основі згущених олій, жирів. Використовують оліфу для виробництва і розведення олійних фарб і лаків тощо.

Author - Super User
окиснення металу

окиснення металу □ Утворення щільної плівки (оксиду) під впливом кисню на поверхні металу. Див. також: забруднення.

Author - Super User
Окиснення металів

сполучення металів із киснем навколишнього середовища, внаслідок якого утворюються оксиди. За підвищеної температури призводить до появи на поверхні металів окалини. Іноді до окиснення металів вдаються навмисно, щоб захистити вироби від корозії або надати їм декоративного вигляду.

Author - Super User