Словник

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Руберойд

рулонний гідроізоляційний і покрівельний матеріал із покрівельного картону, просоченого м’якими нафтовими бітумами і вкритого шаром тугоплавкого бітуму з наповнювачами. Різновиди руберойду - склоруберойд (на основі скляної тканини) і руберойд наплавлюваний (його наклеюють без мастики, розплавляючи нижній покривний шар).

Author - Super User
Рубанок

ручний столярно-теслярський інструмент для стругання. Розрізняють рубанок із видовженою колодкою (фуганки), із закругленим лезом різця (шерхебелі) та ін.

Author - Super User
Розчинники

індивідуальні рідини або рідинні суміші, застосовувані для приготування розчинів. Розрізняють неорганічні й органічні розчинники. Серед неорганічних розчинників найбільшого практичного значення набула вода, яка є найуніверсальнішим розчинником. З органічних розчинників найбільше значення мають: вуглеводні, спирти, аміни, кетони, хлорорганічні сполуки. Органічні розчинники широко застосо­вують у лакофарбовій і текстильній промисловості, у виробництві синтетичних волокон, полімерів, клеїв, вибухових речовин.

Author - Super User
Розчинність

здатність речовини утворювати з іншими речовинами однорідну систему - розчин. Ступенем розчинності речовини є концентрація її насиченого розчину за певних температури й тиску. Розчинність твердих і рідких тіл у рідинах зазвичай збільшується з підвищенням температури, а розчинність газів у рідинах від нагрівання зменшується і зростає зі збільшенням тиску.

Author - Super User
Розтяг-стиск

в опорі матеріалів □ видовження або укорочення тіла (стрижня, бруса тощо) під дією сил, рівнодіюча яких перпендикулярна до поперечного перерізу тіла і проходить через центр його ваги

Author - Super User
Розтріскування

Розтріскування □ Фізична властивість деревини, яка характеризується утворенням тріщин при великому і нерівномірному усиханні.

Author - Super User
розмічання

розмічання □ Операція з нанесення на поверхню заготівки ліній або точок, які визначають форму і розміри деталі; місця які підлягають обробленню; слюсарна операція.

Author - Super User
Synonyms - розмітка
Розетка

1) у мистецтві та архітектурі □ орнамент, мотив у вигляді стилізованої круглої квітки з однаковими пелюстками. Широко застосовують у декоративно-оформлювальному мистецтві;

Author - Super User
Розвертка

багатолезовий металорізальний інструмент для точної і чистої обробки отворів після попередньої обробки їх свердлом, зенкером або розточувальним різцем. Розрізняють розвертки ручні (в поєднанні з воротком) і машинні (встановлювані на верстатах)

Author - Super User
Розбухання

Розбухання □ Фізична властивість деревини, яка характеризується збільшенням розмірів і маси деревини внаслідок поглинання вологи і насичування нею стінок клітин і міжклітинних проміжків.

Author - Super User
Робоча зона верстатника

Робоча зона верстатника □ Майданчик для робітника, що обслуговує верстат.

Author - Super User
робоча документація

робоча документація □ Конструкторська графічна і текстова документація для виготовлення, контролю, ремонту виробів та їх складових частин.

Author - Super User
Риштовання

допоміжні пристрої, використовувані у будівельних і ремонтних роботах на висоті, переважно зовні будинку (споруди). Риштовання підтримують також будівельні конструкції, нестійкі в період зведення (наприклад, прогонові будови мостів)

Author - Super User
Ризаліт

частина споруди, що виступає за основну лінію фасаду.

Author - Super User
Ригель

лінійний, переважно горизонтальний, несучий елемент (балка, стрижень) конструкцій будинків (споруд). З’єднує жорстко або шарнірно вертикальні елементи □ колони, стояки (ригельні рами), слугує опорою балок (прогонів) і плит (ригель перекриття, покриття).

Author - Super User