Словник

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Фундамент

підземна (підводна) частина будинків і споруд, що безпосередньо сприймає навантаження від верхньої будови і передає його на ґрунт основи споруди. Особливими є фундаменти під машини. У них передбачають амортизатори і демпфери

Author - Super User
Фугувальний верстат

деревообробний верстат для прямолінійного стругання (фрезерування) або стругання під кутом (фугування) брусків або щитів по площинах чи ребрах. Різальний інструмент фугувального верстата - горизонтальний ножовий вал (довга фреза). Деякі фугувальні верстати обладнані, крім того, вертикальною ножовою (фрезерною) головкою

Author - Super User
Фронтон

верхня частина фасаду будинку, портика або колонади у вигляді трикутної площини, обмеженої з боків двома схилами даху, а біля основи □ карнизом. Поле фронтону часто прикрашають скульптурою

Author - Super User
Фрикційні матеріали

матеріали з високими коефіцієнтами тертя і підвищеною стійкістю проти зношування. До фрикційних матеріалів належать сталі, чавуни, деякі пластмаси, порошкові матеріали на мідній і залізній основі та ін. Із фрикційних матеріалів виготовляють диски гальмових пристроїв, муфти зчеплення, тіла кочення фрикційних передач тощо

Author - Super User
Фриз

1) середня горизонтальна частина антаблемента, що міститься між архітравом і карнизом. У доричному архітек­турному ордері фриз членується на метопи і тригліфи; в іонічному та корінфському ордерах фриз □ суцільна смуга з рельєфним зображенням; 

Author - Super User
Фрезерування

обробка металевих і неметалевих заготовок (виробів) різанням за допомогою фрези. Провадиться на фрезерних, рейсмусових, фугувальних та інших верстатах. Фрезеруванню піддають плоскі і фасонні поверхні, зубці черв’ячних і зубчастих коліс

Author - Super User
Фрезерний верстат

верстат з інструментом (фрезою) для фрезерування. На металорізальних фрезерних верстатах обробляють плоскі або фасонні поверхні, різьби, зубці зубчастих коліс, на деревообробних □ площини, профільні і фасонні поверхні тощо

Author - Super User
Фреза

1) різальний інструмент для фрезерування. Під час фрезерування фреза переважно обертається, а оброблювана заготовка (виріб) рухається поступально; 

Author - Super User
Форсунка

пристрій з одним або кількома отворами для розпилювання рідини: рідкого палива у топках промислових печей і котельних установок, у циліндрах двигунів внутрішнього згоряння, води у вентиляційних пристроях тощо

Author - Super User
Флюси

плавкі, допоміжні матеріали, використовувані здебільшого у металургійних процесах, зварюванні, наплавленні та паянні. Під час плавки металів флюси (вапняк, вапно, кварц, глинозем тощо) додають до вихідних матеріалів, щоб одержати шлак потрібного складу. У процесі газового зварювання флюси (наприклад, борна кислота) розчиняють оксиди на з’єднуваних поверхнях. У разі наплавлення флюси (наприклад, на основі борного ангідриду) захищають поверхню металу від окиснення. Під час паяння флюси (бура, каніфоль та ін.) сприяють очищенню металу від оксидних та інших плівок

Author - Super User
флюс

флюс □ Хімічна речовина для виділення окисів з поверхні металу, захисту і легування розплавленого металу шва.

Author - Super User
Ферма

□ плоска або просторова система з прямолінійних стрижнів, з’єднаних на кінцях шарнірами; несуча конструкція будинків (споруд), машин або механізмів

Author - Super User
Фаянс

тонкий пористий керамічний матеріал, зазвичай білого кольору. Водопоглинання фаянсу - до 9-12%. Застосовують фаянс у виробництві будівельної кераміки (плиток); з фаянсу виготовляють сантехнічні, декоративно-художні вироби, посуд

Author - Super User
Фахверк

□ кістяк (каркас) огороджувальної конструкції (переважно стіни) будинку, утворений зазвичай з горизонтальних (ригелів) і вертикальних (стояків) елементів та розкосів. Простір між елементами фахверка заповнюють цеглою, каменем тощо. У сучасному будівництві фахверк - каркас (переважно дерев’яний) малоповерхових споруд

Author - Super User
Synonyms - поліття
фаска

фаска □ Скошений кут або ребро бруска, стрижня.

Author - Super User