Словник

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Цоколь

1) нижня, дещо виступаюча (або западаюча) частина зовнішніх стін споруд, що безпосередньо спирається на фундамент; 

Author - Super User
Цинкування

нанесення (електролізом або іншим способом) на поверхню металевих виробів шару цинку або його сплавів. Захищає вироби від корозії металів

Author - Super User
Циліндр

тіло, обмежене замкненою циліндричною поверхнею та двома паралельними січними площинами. Частини цих площин, що обмежують циліндр, називають його основами, віддаль між ними = висотою циліндра. Якщо твірні циліндра перпендикулярні до його основ, то циліндр називають прямим, якщо не перпендикулярні, то похилим. Якщо основа циліндра є кругом, то його називають коловим. Об’єм прямого колового циліндра V = пR2 h, бічна поверхня S = 2пRh, де R - радіус круга основи; h - висота циліндра

Author - Super User
Цех

виробничий підрозділ промислового підприємства (заводу, фабрики), який випускає готову продукцію або її частину, виконує допоміжні та господарські роботи з обслуговування основного виробництва або підприємства загалом

Author - Super User
Центрифуга

апарат для розділення неоднорідних сумішей (суспензій, шламів, емульсій тощо) під дією відцентрових сил. Застосовують у промисловості, будівництві, медицині, біології тощо

Author - Super User
центратор

центратор □ Пристрій для центрування труб великих діаметрів. Див. також: обладнання.

Author - Super User
Центр тяжіння

незмінно пов’язана з твердим тілом геометрична точка, через яку проходить рівнодійна всіх сил тяжіння, що діють на це тіло за його довільного розташування в просторі

Author - Super User
Центр мас

□ точка, що характеризує розподіл мас у тілі або механічній системі. Рухається як матеріальна точка, в якій зосереджена вся маса системи і на яку діють усі прикладені до системи зовнішні сили. Положення центру мас тіла в однорідному полі тяжіння збігається з положенням його центра тяжіння

Author - Super User
Synonyms - центр інерції
Цементація

1) дифузійне насичення вуглецем поверхні сталевих виробів. Надає виробам високої поверхневої твердості, стійкості проти зношування, підвищеної міцності від втомлюваності; 

Author - Super User
Цемент

узагальнена назва штучних неорганічних в’яжучих речовин, переважно гідравлічних. Тонкоподрібнений порошок, який після змішування з водою (з водними розчинами солей, ін. рідинами) спочатку тужавіє, а потім твердне, з’єднуючи заповнювачі або камені. Розрізняють цемент на основі портландцементного клінкеру (портландцемент, його різновиди), на основі глиноземистого клінкеру (глиноземисті цементи) і безклінкерний (наприклад, кислотостійкий цемент). Застосовують цемент зазвичай у виробництві бетонних і залізобетонних конструкцій (виробів), для виготовлення будівельних розчинів

Author - Super User
Цегла

штучний кам’яний будівельний матеріал (виріб) правильної форми (зазвичай прямокутний паралелепіпед). Розрізняють цеглу будівельну (глиняна випалена, вапняно-піщана автоклавна), вогнетривку (вогнетривкі матеріали) і тугоплавку (вогнетривкість не менша за 1350°С)

Author - Super User
цвях

цвях □ Виріб, що використовують для прикріплення однієї частини конструкції до іншої.

Author - Super User
Synonyms - цвяхи, цвяха
Ціанування

дифузійне насичення поверхні сталевих або чавунних виробів одночасно азотом і вуглецем переважно у розплавах, що містять ціанисті солі. Підвищує поверхневу твердість виробів, їхню стійкість проти зношування, границю витривалості

Author - Super User