Фрези відрізня­ються від плугів, борін і культиваторів тим, що їхні робочі органи при­водяться в примусовий обертовий рух. Тобто фрези мають активні робочі органи. Таким чином, вони розширяють можливості обробітку ґрунту і часто заміняють такі знаряддя для передпосівного обробітку з робочими органами пасивного типу, як борони і культиватори.

Завдяки високій маневреності й ефективності фрезерних агре­гатів, вони дістали широке використання і досить часто заміняють плуги та інші знаряддя поверхневого обробітку на невеликих ділян­ках відкритого і закритого ґрунту. Потужні фрези агрегатують з тракторами і самохідними шасі.

Робочим органом фрези є барабан, до якого прикріплені різні за формою ножі. Обертальний рух барабана протилежний поступаль­ному руху самої фрези. При поступальному русі ножі заглиблюють­ся в ґрунт і відривають від нього частинки, форма яких залежить від форми ножів. Розмір цих частинок здебільшого становить 1 -5 см.

Як основне знаряддя обробітку фрези, використовують, насам­перед, на осушених торфових ґрунтах. Фрезерування на таких ґрун­тах забезпечує краще розпушування ґрунту порівняно з оранкою і сприяє розкладанню органічної маси.

Фрези можна використовувати і на мінеральних ґрунтах, зокре­ма важких за механічним складом, але в окремі роки фрезерування треба чергувати з оранкою. Дуже зручні фрези для міжрядного об­робітку просапних культур, у садах і ягідниках, для обробітку під післяукісні та післяжнивні культури, а також для післязбирального лущення на ущільнених ґрунтах, де застосування дискових і лемішних лущильників неефективне. Значною перевагою фрезеру­вання порівняно з культивацією під час передпосівного обробітку є краще розпушування ґрунту, тому після фрезерування не треба до­датково проводити культивацію і боронування. Це значно скорочує строки сівби ярих та озимих і є економічно вигідним.

Недоліки фрез, що обмежують їхнє застосування такі: погане обертання ґрунту; розпилювання ґрунту, що може супроводжувати­ся руйнуванням його структури; швидке спрацювання різальних елементів; відносно невелика робоча швидкість агрегатів і значні, порівняно з оранкою, затрати енергії.

Фреза ФПШ-200. Фреза зі змінною шириною захвату призначена для обробітку ґрунту і зни­щення бур'янів у міжряддях садів і ягідників, а також під овочеві культури. Агрегатується з тракторами класу 1,4.

Основними вузлами фрези є: рама, опорні колеса, начіпка, фрезерний барабан, кожух, стрілоподібні і розпушувальні лапи, карданний вал, запобіжна муфта, конічний і циліндричний редуктори.

Рама зварної конструкції виготовлена із сталевого листа, посиле­ного балкою. На рамі закріплені тримачі, що зв'язують її з начіпкою і призначені для винесення фрези вбік. Машина утримується штангою, що складається з двох сталевих труб, які входять одна в одну і прикріплені до несучого обладнання і рами. Максимальний винос машини від поздовжньої осі трактора вправо — 1,57 м, вліво —1,35 м.

Опорні колеса фрези змонтовані на середній рамі і використо­вуються для регулювання необхідної глибини обробітку ґрунту.

Фрезерний барабан (ротор) складається із восьми ножових секцій, крайні з яких змінні. На кожній секції закріплено по шість Г-подібних ножів діаметром 550 мм. Крім активних робочих органів, на фрезі змонтовані пасивні робочі органи-лапи, які можна регулювати за висотою. По боках встановлені стрілоподібні лапи, призначені для розпушення ґрунту і зрізання бур'янів у захисній зоні рядків. Залежно від ширини міжрядь, що обробляються, змінюють ширину захвату фрези за рахунок зняття крайніх секцій рами барабана, кришок і бокових стрілоподібних лап, яка може бу­ти 1,45; 1,78; 1,87 і 2,20 м (максимальна ширина захвату — 2,62 м.)

Карданний вал передає крутний момент від ВВП трактора через запобіжну муфту на конічний редуктор, що складається з корпусу, циліндричної та конічної передач, і забезпечує зміну напрямку і ча­стоту обертання барабана фрези. Важелем перемикання передач можна забезпечити частоту обертів вала барабана 190 і 235 об/хв.

Глибина обробітку ґрунту фрезою становить 6-12 см. Робоча швидкість — 3-6 км/год, продуктивність — 4-0,9 га/год. Обслуговує фрезу один тракторист.

Інші фрези: ФБН-2; «Беріватор».

Фреза універсальна просапна ФПУ-4,2 може обробляти чоти­ри і шестирядні посіви з шириною міжрядь 45; 60; 70; 80 і 90 см.

Основний робочий вузол фрези — робоча секція — складається з кор­пусу, ланцюгової передачі із запо­біжною системою, ножового фрезерного барабана та опор­ного колеса. Начіплюється фреза на трактори тягового класу 1,4.

Глибину обробітку регу­люють положенням коліс, переставляючи фіксатори в отворах сектора, і натягом пружин механізму заглиб­лення, зміщуючи нижній шплінт на один-два отвори.

Регулювання секцій на ширину міжрядь залежить від кількості ножів на дис­ках фрезерного барабана, ширини захвату ножів і кількості дисків з ножами на валах фрезерних барабанів.

Інші марки: Просапний фрезерний культиватор КФ-2,7;

Культиватор ротаційний начіпний КРН-1,4;

Фрезерний культиватор КФ-5,4А

 

Контрольні запитання:

  1. Які ви знаєте типи фрез?
  2. Опишіть загальну будову фрези для суцільного обробітку ґрунту.