Обробіток міжрядь сільськогосподарських культур з одноча­сним внесенням мінеральних добрив проводять начіпними куль- тиваторами-рослинопідживлювачами КРН-2,8МО, КРН-2,8А, КОР-4,2, КОР-5,4, КРН-4,2, КРН-5,6А і культиватором-підгорта- чем КОН-2,8ПМ. Для виконання різних технологічних процесів культиватори-рослинопідживлювачі обладнані змінними робочи­ми органами: полільними, розпушувальними і спеціальними підживлювальними ножами, підгортачами, лапами-полицями, гол­частими дисками тощо.

Полільні (підрізувальні) лапи мають стрілчасту або ножеподібну форму. Призначені для неглибокого підрізування і розпушування ґрунту без перевертання, а також для знищення бур'янів.

Підрізувальні, або полільні, лапи поділяють на однобічні плоскорізальні, стрілчасто-плоскорізальні та стрілчасто-універсальні.

Однобічні плоскорізальні лапи (бритви) і стрілчасто-плоскорі­зальні призначені для підрізування бур'янів і часткового розпушу­вання ґрунту на глибину до 6 см.

Стрілчасті лапи-плоскорізи призначені для обробітку ґрунтів, які піддаються вітровій ерозії. Максимальна глибина обробітку ста­новить близько 25 см, а ширина захвату — 1м.

Стрілчасті універсальні лапи поєднують у собі роботу поліль­них і розпушувальних лап. Застосовують стрілчасті лапи для передпосівного і міжрядного обробітку ґрунту просапних культур на глибину до 14 см.

Розпушувальні долотоподібні лапи призначені для розпушування ґрунту на глибину до 16 см без вигортання на поверх­ню нижнього шару ґрунту Долотоподібні лапи застосовують для міжрядного обробітку посівів цукрових буряків та інших культур.

Розпушувальні оборотні лапи заточені з обох боків. При спрацюван­ні одного кінця лапу повертають на 180°. Глибина обробітку — до 12 см.

     Розпушувальні однобічні лапи призначені для розпушування ґрунту і знищення кореневищних багаторічних бур'янів. Глибина обробітку — до 16 см.

     Підгортачами підгортають картоплю, капусту та інші культурні рослини, а також нарізують поливальні борозни. На­ральник розрізує, а полиця розпушує ґрунт. Підгортачами можна нагортати гребені висотою до 25 см.

Культиватор-рослинопідживлювач начіпний КРН-2,8МО призначений для міжрядного обробітку і підживлення овочевих культур, посіяних з міжряддям 45; 60 і 70 см.

До основного набору робочих органів входять однобічні полільні лапи-бритви з шириною захвату 165 і 85 мм (по чотири лівих і пра­вих), бритви з шириною захвату 150 мм (6+6 шт.), стрілчасті лапи з шириною захвату 260 і 145 мм (по 5 шт.) і вісім підживлювальних ножів. На культиваторі встановлені туковисівні апарати АТ-2А.

Додаткове обладнання — розпушувальні долота, захисні диски. Культиватор агрегатується з тракторами тягового класу 0,6; 0,9 і 1,4.

Культиватор-рослинопідживлювач універсальний начіпний КРН-2,8А має таку саму конструкцію, що й культиватор КРН-2,8МО.

Культиватор-підгортач начіпний КОН-2,8ПМ призначений для догляду за 4-рядковими посадками картоплі з міжряддями 70 см на ґрунтах без каміння. Він виконує суцільне досходове і післясхо- дове боронування з одночасною культивацією або підгортанням, міжрядний обробіток ґрунту (стрілчастими лапами, ротаційними борінками), розпушування ґрунту в міжряддях (розпушувальними долотоподібними лапами), підгортання і підживлення рослин з одночасним розпушуванням ґрунту і підгортанням. Культиватор агрегатують з тракторами класу 1,4.

Культиватор-підгортач начіпний КРН-4,2Д призначений для догляду за 6-рядковими посадками картоплі з міжряддям 70 см на ґрунтах без каміння. Виконує ті ж операції, що й культиватор КОН-2,8ПМ. Агрегатують його з тракторами класу 1,4 і 2.

Культиватор начіпний для високостеблих культур КРН-5,6А призначений для міжрядного обробітку, підгортання та підживлення 8-рядих посівів кукурудзи, соняшнику і рицини та інших високо­стеблих культур з міжряддям 60; 70 і 90 см. Він також може викори­стовуватись для передпосівного обробітку ґрунту. Агрегатують культиватор із тракторами класу 1,4 і 2.

Культиватор-рослинопідживлювач КОР-5,4 призначений для міжрядного обробітку овочевих культур на рівній поверхні, а також на грядах і гребенях.

Культиватор-рослинопідживлювач начіпний універсальний КРН-4,2 має таке саме призначення і конструкцію, що й культива­тор КРН-2,8А. Відрізняється в основному шириною захвату. Вико­ристовують при обробітку рослин, посаджених шестирядними ма­шинами або сівалками із захватом 4,2 м.

Культиватор-рослинопідживлювач овочевий КОР-4,2 ство­рений на базі культиватора КРН-4,2. Він забезпечує обробіток міжрядь за такими схемами сівби: на рівній поверхні — однорядних з міжряддями 45; 60 і 70 см, дворядних — 50+90; 60+120 і 8+62 см; на гребенях — однорядних з міжряддями 140 см, дворядних — за схемою 50+90, трирядних — 32+32+76 см.

Культиватор комплектується такими ж робочими органами, що й КРН-4,2, і додатково пристроєм для роботи на гребенях і грядах, а також на посівах з міжряддям 45 см.

Контрольні запитання:

 

  1. Що називають «захисною зоною» і якою вона повинна бути при першій і наступних культиваціях рослин?
  2. Робочі органи культиваторів для міжрядного обробітку.
  3. Призначення культиваторів сімейства КРН?