Однією з найважливіших проблем розвитку сільськогоспо­дарського виробництва є створення стійкої кормової бази тварин­ництва. у кормовому балансі основне місце займають природні сінокоси і сіяні трави. Із трав одержують сіно, трав'яні брикети, сінаж, частково силос, а також вітамінізоване трав'яне борошно. Для одержання силосу вирощують кукурудзу, соняшник, бага­торічні трави.

Щоб забезпечити максимальний збір урожаю трав, зберігши їхні поживні та смакові якості, необхідно скошувати траву в найкращі агротехнічні строки, правильно вибирати висоту зрізання і своєчас­но здійснювати всі збиральні операції. Для успішного виконання цього завдання вирішальне значення має правильний вибір способу збирання трав і добір машин для механізації всіх процесів зби­рання. Сінозбиральні машини мають забезпечити збирання сіна високої якості без втрат і з мінімальними затратами праці. Перше скошування слід проводити у фазі колосіння злакових трав і період бутонізації бобових і закінчувати його не пізніше ніж на початку цвітіння рослин, які переважають у травостої, оскільки 10 кінця цвітіння трава грубішає і кількість поживних речовин у ній зменшується. Скошування трав рекомендовано виконати за 5-7 днів.
Збирання потрібно проводити без втрат і одержувати високоякісні корми, що відповідають вимогам стандартів.

Скирти сіна мають бути правильної форми. Сіно скиртують при вологості 16-18%.

Збирання силосних культур слід проводити при вологості січки 70-75%.

У процесі збирання трав на сіно послідовно виконують такі основні операції: скошування, ворушіння, згрібання сіна у валки, перевертання валків, копнування, підбирання копиць і транспорту­вання їх до місць скиртування.

Збирають і пресують сіно при вологості не більше ніж 25%.

Технологія заготівлі пресованого сіна полягає у виконанні таких операцій: скошування або скошування з плющенням, ворушіння, згрібання і обертання валків, підбирання валків з пресу­ванням сіна в тюки, збирання і транспортування тюків, укладання останніх у стоги. Механічна дія і вплив погодних умов на сіно при цій технології різко скорочуються, що сприяє підвищенню його якості, зменшенню втрат і вартості робіт. Пресоване сіно зручно транспортувати і зберігати, його можна також досушувати установ­ками активного вентилювання.

Технологія заготівлі подрібненого сіна передбачає виконання таких операцій: косіння з плющенням, ворушіння, згрібання і обер­тання валків, підбирання валків з одночасним подрібненням рос­лин на частинки довжиною 3-5 см, транспортування подрібненої маси, вивантаження її в сіносховище, досушування підігрітим або атмосферним повітрям.

У розглянутих вище технологіях додатково можна застосовува­ти хімічне консервування сіна, зібраного в негоду. Для цього на зби­ральні машини встановлюють пристрій, за допомогою якого в потік сіна при його підбиранні вносять хімічні консерванти, наприклад концентрат низькомолекулярних кислот (КНМК).

Технологія заготівлі сінажу подібна до заготівлі подрібненого сіна. Траву підбирають при вологості 50-55% і подрібнюють на ча­стинки довжиною 2-3 см. Від польових подрібнювачів масу відво­зять у сінажні башти або траншеї, закладають в них, трамбують і, після заповнення, герметизують.

Технологія заготівлі трав'яної муки включає такі операції: ско­шування з плющенням, ворушіння, згрібання валків, підбір валків з подрібненням рослин, транспортування, штучне висушування на барабанних сушарках, подрібнення висушеної маси у вітамінне бо­рошно або переробка в гранули.

Технологія заготівлі силосу передбачає виконання таких опе­рацій: скошування рослин з подрібненням, транспортування, ви­вантаження в силосні траншеї, ущільнення маси, укриття траншеї соломою і шаром ґрунту.

Бобові трави слід скошувати з плющенням. У дощову погоду, а також для злакових трав плющення не рекомендується, тому що до­щова вода вимиває поживні елементи, а самі стебла заповнюються водою і довго не просушуються. Ворушити траву в покосах і обер­тати валки потрібно після дощу, на ділянках з високою вро­жайністю — при вологості 50-60%. Згрібати сіно у валки слід при вологості 18% і нижче, а при використанні активного вентилюван­ня - 25-30%.

Витрати сіна при підбиранні з валків можуть досягати 5%, при підбиранні з пресуванням — не більше 2%. Загальні витрати трави при косінні з подрібненням мають становити не більше 8%.

Для виконання перелічених вище операцій відповідно до техно­логії заготівлі кормів застосовують такі машини: косарки; граблі; машини для збирання, перевезення, скиртування і сушіння трав; машини для заготівлі сінажу, приготування трав'яного борошна і гранулювання його; силосозбиральні машини.