Технологія догляду за посівами включає в себе боронування до і після появи сходів, проріджування сходів, поздовжню і поперечну культивації, підгортання, нарізку поливних борозен, внесення добрив та ін. При сучасній технології вирощування просапних культур операції з обробітку ґрунту скоро­чують до мінімуму, а бур'яни, шкідників і збудників хвороб рослин знищують обприскуванням посівів гербіцидами та іншими хіміка­тами. Іноді гербіциди загортають у ґрунт і перемішують з ним.

Щоб знищити ґрунтову кірку і проростки бур'янів у поверхнево­му шарі ґрунту, посіви вздовж рядків обробляють ротаційними моти­ками і поперек рядків або під кутом до них — легкими, середніми і сітчастими боронами. Досходове боронування проводять за 4-5 днів до появи сходів, післясходове — у фазі першої пари справжніх листків. Зріджені посіви не боронують. Робоча швидкість при досходовому боронуванні не повинна перевищувати 5-6 км/год, а при післясходо- вому — 3-3,5 км/год.

Необхідну густоту насаджень забезпечують поперечним боро­нуванням у два-три проходи або букетуванням — поперечним прорізуванням сходів культиватором.

Міжряддя рядкових посівів обробляють культиваторами-росли- нопідживлювачами вздовж рядків. Щоб не пошкодити сходи, кром­ки робочих органів культиваторів розташовують на деякій віддалі від осі рядка рослин. Цю віддаль називають захисною зоною. При першій культивації рослин визначають захисну зону 8-12 см, а при наступних — збільшують до 14-15 см. На нерівних ділянках захисні зони збільшують. Для запобігання засипанню рослин при першому обробітку використовують односторонні плоскорізальні лапи, за­хисні щитки або диски. Для розпушення захисних зон використову­ють секції ротаційних дисків. У захисних зонах бур'яни знищують також обприскуванням розчинами гербіцидів.

Розпушування ґрунту і внесення мінеральних добрив при міжрядному обробітку проводять на глибину до 16 см з обох боків рядка, підгортання — на глибину 15-17 і нарізання борозен — на глибину до 18 см.

Своєчасний і якісний догляд за рослина­ми — один з основних агротехнічних заходів щодо одержання висо­ких і стійких врожаїв сільськогосподарських культур. Догляд за культурами полягає в розпушуванні ґрунту, знищенні бур'янів у міжряддях, проріджуванні, підживленні, поливі. Для міжрядного обробітку застосовують культиватори, фрези, ротаційні мотики, прополювальні борони. Для знищення бур'янів у рядках, у захис­них зонах широко використовують прополювальні агрегати і гербіциди. На загущених посівах рекомендується використовувати проріджувачі і легкі борони або проводити поперечний обробіток культиваторами — букетування.

Культиватор повинен рівномірно розпушувати ґрунт у міжряддях, обробляти максимально можливу площу міжрядь, не пошкоджуючи і не присипаючи культурні рослини ґрунтом. При цьому з кожного боку рядка встановлюють захисні зони від 7-8 до 12-15 см. Відхилен­ня від установленої глибини розпушування допускається не більш як ± 1 см, глибина розпушування ґрунту — в межах 4-16 см. При руйну­ванні ґрунтової кірки культиватор регулюють так, щоб він розпушу­вав поверхню ґрунту на глибину до 3 см, не пошкоджуючи сходів.

Необхідно, щоб робочі органи культиватора під час роботи не залипали ґрунтом і не забивались бур'янами. При роботі в одному міжрядді кількох лап для кращого підрізання бур'янів вони повинні бути розставлені так, щоб перекриття було не менш як 3 см.

У зоні проходу робочих органів підрізання і знищення бур'янів відбувається не менш як у 99% випадків.

Відрегульовані туковисівні апарати забезпечують рівномірне висівання мінеральних добрив. Одночасно з нарізанням поливних бо­розен вносять добрива, які загортають на 3-4 см нижче дна борозни.

Культиватор має підгортати рослини без ущільнення ґрунту в гребені з одночасним ретельним подрібненням шару ґрунту і рівно­мірним підсипанням рослин. Висота гребеня підгортання регу­люється в межах 5-20 см. Кількість рослин, засипаних ґрунтом, не перевищує 1%. Щоб уникнути пошкодження рослин при обробітку міжрядь і підгортанні, колеса культиватора і трактора обладнують стебловідводами. На культиваторі монтують пристрій, що запобігає присипанню рослин при першому обробітку міжрядь і роботі на підвищених швидкостях.

При міжрядному обробітку культур дотримуються таких вимог: ширина захвату культиватора має бути кратна ширині захвату сівалки або саджалки;

перше розпушування потрібно проводити на глибину 4-7 см, наступні — на 10-12 см;

робочі органи повинні забезпечувати рівномірність розпушу­вання ґрунту на всій довжині гону, по глибині і ширині їх захвату, відновлювати борозни між грядами до потрібних розмірів;

      стикові міжряддя обробляють крайніми робочими органами за два проходи культиватора;

      перекриття лап, що працюють в одному міжрядді, має бути не менше 3-4 см;

      ширина захисної зони при першому міжрядному обробітку — 4-5 см, на рівній поверхні — 7-10, при наступних обробітках — до 13-15 см;

      добрива треба вносити в ґрунт на глибину 12-14 см з обох боків рядка на відстані 15-25 см. Нерівномірність висівання добрив не повинна перевищувати 8%;

      у зоні проходу робочих органів має бути знищено 80-95% бур'янів; кількість засипаних ґрунтом рослин не повинна перевищувати 2%, а при підгортанні — 0,5%.

 

Контрольні запитання:

 

  1. 1. Що називають «захисною зоною» і якою вона повинна бути при першій і наступних культиваціях рослин?
  2. Які є агротехнічні вимоги при міжрядному обробітку ґрунту культи­ватором?
  3. На яку глибину треба проводити перше розпушування?