Картоплесаджалка має висаджувати бульбу рядковим спо­собом з міжряддями 60 і 70 см і відстанню між бульбами в рядку 20; 25; 30; 35 і 40 см. Основний садивний матеріал — бульби масою 50-80 г (можуть бути бульби масою 30-50 і 80-100 г). Довжина паростків на яровизованих бульбах — до 2 см.

Садильні апарати не повинні пошкоджувати бульби і обламувати більш як 8% паростків. Картоплесаджалка має забезпечувати гребене­ве (у районах надмірного зволоження) і рівне (в засушливих районах) садіння. При гребеневому садінні висота гребенів може змінюватися від 12 до 20 см, а глибина садіння — від 6 до 14 см (від вершини гребе­ня). При рівному садінні глибину загортання регулюють від 6 до 16 см. Відхилення від установленої глибини загортання допускаються, але не більш як 2 см. Бульби треба розміщувати в борозні так, щоб розпу­шений прошарок ґрунту під ними становив не менш як 2 см.

Одночасно із садінням бульб у гнізда на 1 га треба вносити 100-500 кг мінеральних добрив, 1000-8000 кг органічних або органо- мінеральних.

За способом агрегатування з трактором розрізняють начіпні і причіпні картоплесаджалки, за конструкцією садильного апарата — ложечно-дискові, елеваторні (ланцюговий садильний апарат), гол­часті, барабанні, дискові та ін.

Напівначіпна чотирирядна картоплесаджалка КСМ-4 при­значена для садіння рядковим способом непророщених бульб з од­ночасним внесенням у рядки гранульованих мінеральних добрив та із завантаженням картоплі з універсальних самоскидів і причепів.

Картоплесаджалка складається з рами з причепом, основного і завантажувального бункерів, ковшів-живильників, висаджувальних і туковисівних апаратів, сошників, борознозакриваючих органів, маркерів, електрозвукової сигналізації.

Робочі органи приводяться в рух від ВВП трактора через ведучу і проміжні карданні передачі, конічного редуктора, контрприводу, шестеренчастих і ланцюгових передач. На вихідному валу редуктора встановлена одна з двох змінних зірочок, призначених для зміни приводу з незалежного на синхронний, і навпаки. На правому кінці вала контрприводу одна із шести змінних зірочок призначена для зміни кроку садіння.

Технологічний процес саджалки відбувається так. Після заїзду агрегату в борозну саджалка і маркер опускаються гідросистемою трактора в робоче положення, а завантажувальний бункер — на землю. Самоскид (або причіп) заднім ходом під'їжджає впритул до задньої стінки бункера і підіймає кузов. У міру піднімання кузова картопля надходить у завантажувальний бункер і заповнює його. Потім само­скид опускає кузов і від'їжджає, а завантажувальний бункер підніма­ється в робоче положення гідросистемою трактора. У міру піднімання завантажувального бункера картопля надходить в основний бункер. Добрива завантажують із транспортних засобів або вручну.

Після завантаження бункерів картоплею і добривами тракто­рист починає рух агрегату з місця, ввімкнувши одночасно ВВП. Крутний момент від двигуна трактора через ВВП передається на садильні і туковисівні апарати, на обладнання для подавання бульб із основного бункера до садильних апаратів. Бульби картоплі із основного бункера за допомогою струшувачів і ворушилок пода­ються в ковші-живильники, де розділяються розподільником на два потоки і подаються шнеками до ложечок апаратів.

Диски садильних апаратів обертаються, і їх ложечки захоплюють по одній бульбі. Після виходу ложечки із ковша бульба утриму­ється в ложечці підпружиненим затискачем. Коли важіль затискача заходить на шину-копір, затискач відводиться від ложечки і бульба падає через внутрішню порожнину сошника в борозну, яка утво­рюється сошником.

Добрива із туковисівних апаратів через тукопроводи і напрямні в передній частині корпусів сошників потрапляють у борозну і при­сипаються шаром ґрунту, на який потім падають бульби. Загор­тається борозна ґрунтом за допомогою дисків (при гребеневому способі садіння) або дисків і борінок (при рівному способі садіння).Саджалка агрегатується з тракторами тягових класів 1,4 і 3.

Картоплесаджалки начіпні СН-4Б-1 і СН-4Б-2 призначені для рядкового садіння картоплі з міжряддями 60 і 70 см з нормами садіння бульб 40-70 тис./га. Саджалки СН-4Б-2 мають сошники для роботи на ґрунтах, засмічених камінням.

Саджалки обладнано двома бункерами для картоплі загальною місткістю 360 кг і двома туковисівними апаратами АТД-2. Ширина захвату саджалки — 2,4-2,8 м. Її маса — 1015 кг. Саджалку агрегату­ють з тракторами тягового класу 1,4, а також з гусеничними тракто­рами за допомогою зчіпки СА-2. Продуктивність саджалки — 1,26-1,76 га/год.

Інші марки саджалок:

Картоплесаджалка напівначіпна шестирядна КСМ-6 призна­чена для гребеневого і рівного садіння непророслих бульб картоплі з міжряддями 70 см і одночасним внесенням у борозни гранульованих мінеральних добрив.

Картоплесаджалка чотирирядна напівначіпна СКС-4 при­значена для рядкового садіння непророслих бульб картоплі з шири­ною міжрядь 70 см і одночасного внесення у борозни гранульованих мінеральних добрив.

Картоплесаджалка напівначіпна чотирирядна САЯ-4 при­значена для садіння яровизованих бульб з міжряддями 70 см. Вона має чотири ложечково-ланцюгові садильні апарати (рис. 3.54). На кожному ланцюзі ложечки розміщено в шаховому порядку.

Картоплесаджалка напівначіпна чотирирядна КС-4Т (КС-4)

призначена для рівного і гребеневого садіння непророщеної кар­топлі з одночасним внесенням мінеральних добрив.

Картоплесаджалка начіпна дворядна КСН-2Т (КСН-2) при­значена для гладенького і гребеневого садіння непророщених бульб з одночасним внесенням мінеральних добрив.

 

Контрольні запитання:

 

  1. Які агротехнічні вимоги до картоплесаджалок?
  2. Якого типу садильні апарати ви знаєте?
  3. Назвіть марки картоплесадильних машин.