Бензин – це складна суміш вуглеводнів (летких ароматичних, нафтенових, парафінових) та їх похідних з числом атомів вуглецю від 5 до 10, середньою молекулярною масою близько 100, виникає при температурах в межах 35 – 205º С. Легко займиста безколірна або жовтувата (без спеціальних добавок) рідина.

Основну масу бензину одержують при переробці нафти (пряма перегонка, термічний і каталітичний крекінг) або нафтових газів. Невелику кількість виробляють із смол твердих видів палива ( сланців, кам’яного вугілля).

Бензин – легколеткі речовини, температура спалаху нижче – 40º С, застигання нижче - 60º С. В’язкість приблизно вдвоє менша, ніж у води.

Бензини повинні відповідати всім основним вимогам до будь – якого палива, крім того деяким специфічним:

  • мати високу випарну здатність, що сприяє сумішоутворенню при роботі двигуна в різних експлуатаційних умовах;
  • мати високу детонаційну стійкість, яка забезпечує нормальне згоряння палива без детонаційних стуків у двигуні.

Повні фізико – хімічні властивості палива нормуються державними стандартами і технічними умовами.