Цінність будь-якого палива перш за все визначають за кількістю теплової енергії, що є в одиниці маси або одиниці об’єму.

Теплота згоряння – кількість теплоти. Яка виділяється при повному згорянні масової або об’ємної одиниці палива ( кДж / кг або кДж / м3 ).

При згорянні вода, яка міститься в паливі і утворюється від горіння водню, перетворюється в пару. На паро утворювання води витрачається теплота . в тому випадку, коли пари оди конденсуються і теплота, затрачена на пароутворення, звільняється, теплоту згоряння називають вищою теплотою згоряння ( Qb).

Якщо пари води виносяться з димовими або відпрацьованими газами, частина теплоти втрачається – таку теплоту згоряння називають нижчою ( Qн).

Формула визначення рідкого твердого палива ( теплоти згоряння – за Д.І.Менделєєвим)

Qb = 339C + 1256H – 109 (O – S ):

QН = Qв – 25 (9Н + W ) = 339C + 1030H - 109 (O - S) - 25W

Для газоподібного:

Qв = 128 (CO + H2) + 399 CH4 + 639 CnHm;

Qн = 128 CO + 108 H2 + 356 CH4 + 589 CnHm, де CO, H2, CH4,  CnHm - об’ємний склад газоподібного палива при нормальних умовах, %.

Встановлений еталон палива – умовне паливо, теплота згоряння якого для твердого і рідкого = 29307 кДж /кг, для газоподібного = 29307 кДж / м3 .

Для порівняння різних видів палива потрібно визначити їх калорійні еквіваленти, які є відношенням теплоти згоряння будь-яких палив до теплоти згоряння умовного палива.

Для перерахунку фактичного палива в умовне потрібно масову його кількість помножити на калорійний еквівалент