Паливо повинно задовольняти такі основні вимоги:

 • при згорянні виділяти якомога більше теплоти;
 • порівняно швидко займатись і розвивати високу температуру;
 • бути поширеним у природі, доступним при розробці, дешевим при виробництві;
 • не змінювати свої властивості при транспортуванні і зберіганні;
 • бути не токсичним і при згорянні не виділяти токсичних сполук.

Цим вимогам найбільш повно відповідають речовини органічного походження: нафта, природний газ, торф, вугілля, горючі сланці.

Палива класифікують за такими критеріями:

 • агрегатним станом;
 • походження і способом одержання;
 • температурою згоряння;
 • цільовим призначенням або застосуванням.
 1. За агрегатним станом всі види палив поділяються:

- рідкі; тверді; гази.

 1. За походженням :

- нафтові;

- не нафтові (альтернативні – спирти, водень).

За способом одержання:

- природне;

- штучне ( після видобутку) – переробляють.

 1. За цільовим призначенням:

- для двигунів з іскровим запаленням (бензини і газоподібні палива);

- дизельні палива;

- палива для турбореактивних двигунів та ін.

Будь-яке паливо складається з двох основних частин: горючої і негорючої (баласт). Склад горючої: вуглець ( С ); водень ( Н ); сірка ( S ); кисень ( О ); азот ( N ), а також ті неорганічні сполуки, які під час горіння палива, розкладаються, утворюють леткі речовини. Склад рідкого і твердого палива визначають у % за масою.

Основними горючими елементами в паливі є вуглець і водень. Сірка дає мало тепла, при її згорянні утворюються сполуки, які викликають корозію металів.

Негорюча частина у твердих і рідких палив складається з механічних домішок ( при згорянні утворюють золу А) і вологи W, а в газоподібних з парів води ( Н2 О) і негорючих газів (СО2, N 2, О2 ).

Механічні домішки і вологи розділяють на зовнішні і внутрішні. Перші потрапляють у паливо з навколишнього середовища при його добуванні, транспортуванні, зберіганні, інші входять до його хімічного складу.

Виконуючи теплові розрахунки, розглядають: робочу ( Р ), силу ( С ) і горючу ( Г ) маси палива.

Робоча маса надходить в топки котлів та інші теплові установки. Елементний склад палива виражають рівнянням:

Ср + Нр + Ор + Nр + Sрр + Wр = 100%

(Вуглець роб. + водень роб. + кисень роб. + азот роб. + сірка роб. + зола роб. + волога роб.)

Суха маса не має вологи, оскільки вона одержана штучним сушінням при tº = 105 º.

Горюча маса - це паливо, що не має вологи і золи.

Елементний склад палива розраховують на горючу і суху маси, а всі теплові розрахунки ведуть на робочу (реальну) масу, склад якої залежить від кількості золи і вологи.

Горюча маса відрізняється від сухої кількістю золи, яка знаходиться в паливі:

Сг = Сс * 100/100-Ас.