ПММ – об’єднують всі сорти палив, масел, мастил, спеціальних рідин, що використовуються при експлуатації автотракторної і с.г. техніки та інших машин.

Нафтопродукт – готовий продукт, одержаний при переробці нафти.

Марка нафтопродукту – назва або визначення індивідуального нафтопродукту, склад і властивості якого регламентуються нормативно – технологічною документацією.

Масла:

  • Масло технічне – рідкий нафтопродукт або штучний продукт для змащення поверхонь, що труться, консервації виробів, електроізоляції і технічних потреб;
  • Масло відпрацьоване – технічне масло, яке відпрацювало строк або втратило в процесі експлуатації якості, встановлені в нормативно – технічній документації і злите з робочої системи;
  • Масло мастильне нафтове – технічне масло для запобігання або зменшення спрацювання поверхонь тертя, зменшення втрат на тертя і ковзання.

Мастила:

  • Речовини, які мають мастильні властивості;
  • Мастила вуглеводневі – пластичні мастила, в яких як загусник використано тверді вуглеводні;
  • Мастила мильні – пластичні мастила, в яких як загусник використано солі вищих жирних кислот.

Крекінг – деструктивна переробка нафти або її фракції для збільшення виходу летких продуктів і підвищення їх якості. Є:

  • Термічний;
  • Аналітичний.

Каталізатор – речовина, що впливає як на швидкість, так і на поліпшення хімічної реакції (яка не вступає в реакцію і не зміцнюється ні якісно, ні кількісно.)

Інгібітор (сповільнювач ) – речовина, яка гальмує хімічні процеси.

Риформінг – нафтопереробка в присутності каталізатора (високооктановий бензин, технічний водень).

Ректифікація – розділення рідких однорідних сумішей на компоненти або групи компонентів в результаті протитечійної взаємодії парової і рідкої сумішей в умовах перегонки.

Фракційна перегонка – процес послідовного випаровування фракцій з різною tº кипіння на спеціальному приладі.

 Фракційний склад – склад нафтопродуктів, який визначає вміст фракцій, википаючи в обмежених температурах, залишок і втрати при перегонці в заданих умовах.

 Присадки – речовини, які додають в малій кількості в ПММ для підвищення їх експлуатаційних характеристик.

Тетраетил свинець – антидетонаційна присадка Pb (С2 Н5 ) до бензинів.

Синергізм присадок – взаємне підсилення функціональної активності 2-ох і більше присадок.

Антифриз – низько замерзаюча технічна рідина (Тосол) – для забирання і відведення тепла.

Дистилят – продукт перегонки (дистиляції).

Випарність (випаровуваність ) – перехід речовини із рідкого агрегатного або твердого стану в газоподібний – пару. Для твердих тіл – сублімація.