Технологічний процес переробки нафти і експлуатаційні властивості нафтопродуктів залежить від хімічного складу і структури її вуглеводнів, які відрізняються у нафт різних родовищ.

Хімічний склад нафти є:

  • елементним;
  • ґрунтовим.

Елементним складом нафти називають вміст в ній окремих хімічних елементів, виражених в % за масою. Аналіз нафт різних родовищ показав, що зміни в елементному складі незначні.

Основними елементами нафти і нафтопродуктів є:

  • вуглець (С ) – 83-87%;
  • водень ( Н ) – 11-14%;
  • сірка ( S ) – 0,01-5,8%;
  • кисень ( О2 ) – 0,1-1,3%;
  • азот ( N ) - 0,03-1,7% і сліди металів.

Вуглець і водень входять до складу нафти у вигляді різних сполук – вуглеводнів, кисень і азот знаходяться найчастіше в зв’язаному стані. Сірка може бути як в зв’язаному, так і вільному стані. Сірка особливо негативно впливає на експлуатаційні властивості нафтопродуктів, тому її вміст є важливим критерієм оцінки якості нафти.

Основу нафти складають рідкі вуглеводні, в яких розчинені газоподібні і тверді. Вони різняться не тільки агрегатним станом, а й молекулярною масою, кількістю атомів вуглецю і водню в молекулі, характером валентних зв’язків між атомами вуглецю, будовою.

Груповим хімічним складом нафти називають вміст в ній вуглеводнів окремих хімічних груп, які характеризуються співвідношенням й структурою сполук атомів вуглецю і водню.

Парафінові вуглеводні ( алкани ) – в нафті 25-30% є нормальні парафіни – знижують антидетонаційні властивості карбюраторного палива і поліпшують самозаймання дизельного палива і ізопарафіни – підвищують антидетонаційні властивості бензинів і погіршують якість дизпалива.

Нафтові вуглеводні ( циклани ) – також становлять основу нафти.

Ароматичні вуглеводні ( арени ) – їх є трохи менше в нафті.

Кисневмісними сполуками є:

  • органічні кислоти ;
  • фенол;
  • смолисто – асфальтові речовини ( погіршують оксиликтаційні властивості – нагар, липкі осади)

Сірчисті сполуки – погіршують якість нафти і нафтопродуктів. При згорянні палива сірчисті сполуки виділяють сірчистий і сірчаний гази, які реагуючи з водою, утворюють сильнодіючі кислоти, що визивають корозію деталей двигуна.

Азотисті сполуки – 0,3% ( аміак і прості аміни ). Погіршують якість нафтопродуктів – видаляють при очистці.

Мінеральні домішки – в незначній кількості і легко видаляються при відстоюванні.