Словник

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Різьблення художнє

вид декоративно-ужиткового мистецтва; оздоблення виробів із дерева, кості, каменю, пластмаси різьбленими орнаментними або сюжетними зображеннями

Author - Super User
Різьба

гвинтова канавка на циліндричній або конічній поверхні деталей. За допомогою різьби створюють різьбові з’єднання, ущільнюють і переміщують деталі машин і механізмів тощо

Author - Super User
Різець

різальний інструмент, яким обробляють металеві і неметалеві заготовки. Головку (різальну частину) різця виготовляють з інструментальних сталей, твердих сплавів, синтетичних алмазів тощо

Author - Super User
різання металу

різання металу □ Розділення металу на частини; поверхневе різання; різання ножницями, ножівкою, газове різання, киснево-дугове різання.

Author - Super User
різання кисневе

різання кисневе □ Різання металу полум’ям газу ацетилену, пропану, природнього газу, парами гасу в струмені кисню. Див. також: газове різання.

Author - Super User
Рідкотекучість

здатність розплавлених матеріалів, переважно металів (сплавів), заповнювати ливарну форму. Встановлюють за довжиною відливка або за ступенем заповнення металом еталонної форми

Author - Super User
Рідке скло

водний розчин силікатів натрію, калію (або інших лужних металів) та їхніх сумішей. Застосовують для виготовлення силікатних фарб, клею, кислотостійких цементів, жаростійких бетонів, ливарних форм, для силікатизації ґрунтів тощо

Author - Super User
Рівномірний рух

рух тіла (поступальний або обертовий ), з незмінною (лінійною або кутовою) швидкістю.

Author - Super User
Рівновага сил

□ зрівноваження дії кількох сил на тіло. Ознакою зрівноваженості є стан спокою тіла, на яке діють сили, або рівномірність його поступального чи обертового рухів.

Author - Super User
Рівновага механічної системи

стан механічної системи, за якого всі її точки перебувають у спокої відносно довільної системи відліку. Рівновагу механічної системи називають абсолютною, якщо система відліку є інерціальною, і відносною □ у протилежному разі. Умови рівноваги механічної системи, число яких дорівнює числу ступенів вільності, вивчає статика.

Author - Super User
Психрометр

прилад для вимірювання температури і вологості повітря. Складається з двох термометрів, резервуар одного обгорнутий зволоженим батистом. Температуру повітря визначають за сухим термометром, вологість □ за різницею температур обох термометрів і психрометричними таблицями. 

Author - Super User
Пружність

властивість тіл відновлювати повністю або частково свою форму і об’єм (тверді тіла) чи лише об’єм (рідини, гази) після припинення впливу на них зовнішніх сил. Пружність рідких і твердих тіл зумовлена силами притягання або відштовхування між атомами і молекулами, а пружність газів □ тепловим рухом молекул.

Author - Super User
Професійні захворювання

Професійні захворювання □ Ті, що виникають і розвиваються переважно під впливом несприятливих санітарних умов праці.

Author - Super User
Профілограф

прилад, яким записують у збільшеному масштабі профіль поверхні у вигляді кривої лінії □ профілограми, яка дає змогу оцінювати характеристики нерівностей (шорст­кості).

Author - Super User
Профілезгинальний стан

агрегат, на якому поступовим згинанням між валками (роликами) металевих листів (або штаб) виготовляють балки, швелери та інші вироби з різним поперечним перерізом. Крім пристроїв, що безпосередньо обробляють метал, на профілезгинальному стані є розмотувачі листів (штаб), правильні машини, ножиці тощо.

Author - Super User