Словник

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
присадний метал

присадний метал □ Добавка для утворення зварного шва – метал електродів, присадний дріт.

Author - Super User
припій

припій □ Метал або сплав, який заповнює зазор між з’єднювальними деталями при паянні; поділяється на м’який, який в своїй основі містить олово і свинець (плавиться при температурі до 500˚С) напр., олов’яно-свинцевий, та припій твердий (плавиться при температурі понад 500˚С) напр., мідно-цинковий. Див. також: паяння.

Author - Super User
Пресування

обробка заготовок або матеріалів тиском на пресах. Металеві матеріали видавлюють пуансоном із замкненої порожнини (контейнера) через отвір матриці. Пластичні матеріали обробляють у прес-формах. Пресуванням одержують також вироби з деревних, керамічних та інших матеріалів, ущільнюють сіно, пряжу тощо.

Author - Super User
Прес-форма

пристрій (зазвичай з двох напівформ), в якому пресуванням виготовляють об’ємні вироби різної конфігурації з металу, пластмаси, гуми та інших матеріалів. Прес-форми використовують для лиття під тиском і за виплавлюваними моделями, для одержання виробів на пресах тощо.

Author - Super User
Прес

машина статичної (не ударної) дії для обробки заготовок або матеріалів тиском. Складається зазвичай з рухомої (наприклад, повзуна) і нерухомої (основи) робочих частин, механізму керування і формувального пристрою (наприклад, прес- форми). Одними із найпоширеніших є гідравлічні преси. На пресах виготовляють брикети, стереотипи, випробовують метали, сушать шпон і фанеру тощо.

Author - Super User
Похибки засобів вимірювання

незбіг значення фізичної величини, знайденого за допомогою засобів вимірювань, зі справжнім її значенням. Розрізняють похибки засобів вимірювання абсолютні (різниця показання засобу вимірювань і справжнього значення вимірюваної величини) і відносні (відношення абсолютних похибок до відповідних справжніх значень величини). Для кожного типу засобів вимірювань встановлені межі допустимих похибок.

Author - Super User
Похибка вимірювання

незбіг значення фізичної величини, знайденого внаслідок вимірювання, зі справжнім її значенням. Розрізняють похибку вимірювання абсолютну (різниця знайденого і справжнього значень вимірюваної величини) і відносну (відношення цієї різниці до справжнього значення величини, обчисленого у частках одиниці або відсотках).

Author - Super User
Потокове виробництво

метод організації виробництва, який характеризується розчленуванням виробничого процесу на окремі, відносно короткі операції, виконувані на спеціально обладнаних, послідовно розташованих робочих місцях □ потокових лініях.

Author - Super User
Потокова лінія

сукупність машин і механізмів, що встановлені на робочих місцях згідно з послідовністю (потоком) операцій технологічного процесу, призначені для виготовлення певної продукції із заданим ритмом (темпом). Лінії такого типу, що їх використовують у промисловості, будівництві, слугують технологічною основою потокового виробництва.

Author - Super User
Поступальний рух

рух твердого тіла, за якого будь-яка пряма, проведена через дві точки в тілі, переміщується паралельно самій собі. За поступального руху всі точки тіла описують однакові траєкторії і в кожний момент часу мають однакову швидкість і прискорення. Вивчення поступального руху тіл зводять до кінематики точки.

Author - Super User
Поршень

деталь, що рухається зворотно-поступально в циліндрах поршневих машин. Поршень, що його довжина набагато перевищує діаметр, називають плунжером.

Author - Super User
Поролон

торгова назва еластичного газонаповненого пластика на основі поліуретану.

Author - Super User
Пористість

характеристика розмірів і кількості пор у твердому матеріалі. Визначають (у частках одиниці або відсотках) відношенням об’єму всіх пор до загального об’єму матеріалу.

Author - Super User
Пори

Пори □ Неущільнені місця деревини; призначені для проведення води із розчиненими живильними речовинами від одної клітини до іншої.

Author - Super User
Поперечний розріз стовбура

Поперечний розріз стовбура □ Розріз стовбура, який проходить перпендикулярно до осі стовбура і напрямку волокон, утворює торцеву площину.

Author - Super User
Synonyms - торцевий