Словник

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Психрометр

прилад для вимірювання температури і вологості повітря. Складається з двох термометрів, резервуар одного обгорнутий зволоженим батистом. Температуру повітря визначають за сухим термометром, вологість □ за різницею температур обох термометрів і психрометричними таблицями. 

Author - Super User
Пружність

властивість тіл відновлювати повністю або частково свою форму і об’єм (тверді тіла) чи лише об’єм (рідини, гази) після припинення впливу на них зовнішніх сил. Пружність рідких і твердих тіл зумовлена силами притягання або відштовхування між атомами і молекулами, а пружність газів □ тепловим рухом молекул.

Author - Super User
Професійні захворювання

Професійні захворювання □ Ті, що виникають і розвиваються переважно під впливом несприятливих санітарних умов праці.

Author - Super User
Профілограф

прилад, яким записують у збільшеному масштабі профіль поверхні у вигляді кривої лінії □ профілограми, яка дає змогу оцінювати характеристики нерівностей (шорст­кості).

Author - Super User
Профілезгинальний стан

агрегат, на якому поступовим згинанням між валками (роликами) металевих листів (або штаб) виготовляють балки, швелери та інші вироби з різним поперечним перерізом. Крім пристроїв, що безпосередньо обробляють метал, на профілезгинальному стані є розмотувачі листів (штаб), правильні машини, ножиці тощо.

Author - Super User
Протипожежні заходи

заходи, спрямовані на запобігання пожежам, а в разі виникнення пожежі - на обмеження і найшвидшу її ліквідацію. Полягають у застосуванні проти­пожежних перепон (наприклад, брандмауерів) і спеціальних облицювальних матеріалів, додержанні протипожежних правил спорудження об’єктів (наприклад, певної кількості виходів), обладнанні їх засобами гасіння пожеж (вогнегасниками тощо), влаштуванні пожежного водопостачання та ін.

Author - Super User
Протигаз

прилад для індивідуального захисту органів дихання, очей та обличчя людини від отруйних, радіоактивних речовин, бактеріальних засобів та інших шкідливих сумішей, які містяться в повітрі. Поділяють на фільтрувальні та ізолюючі.

Author - Super User
просвічування

просвічування □ Пропускання (проходження) рентгенівських променів або випромінювання радіоактивних елементів (гамма-променів) через товщу металу для виявлення внутрішніх дефектів на світлочутливій плівці. Див. також: дефектоскопія.

Author - Super User
Проран

1) вільна, не перекрита гідротехнічними спорудами частина річища, через яку пропускають воду під час будівництва гідровузлів; 

Author - Super User
проплавлення

проплавлення □ Глибина рідкого стану металу при зварюванні. Див. також: зварювання металів.

Author - Super User
пропан

пропан □ Безколірний газ, використовують як горючий газ для різання металу.

Author - Super User
Прокатний стан

агрегат (система машин і пристроїв) для обробки металів тиском (прокатки). Основна робоча частина прокатного стану - обертові валки прокатні, між якими метал деформують (прокатують). Розрізняють заготовочні стани, обтискні стани, сортові стани, листові стани, стани трубопрокатні і спеціальні (детале-, колесо-, і кулепрокатні та ін.).

Author - Super User
Прокатне виробництво

одержання прокату зі сталі і кольорових металів на прокатних станах. Сталевий прокат одержують зі зливків, що утворилися у виливницях, або з безперервно литих блюмів, слябів чи заготовок. Для виробництва прокату з кольорових металів використовують плоскі зливки. Є й спосіб беззливкової прокатки.

Author - Super User
Прокатка металів

обробка металевих заготовок обтискуванням (зі зменшенням поперечного перерізу, наданням заданої форми) на прокатних стаканах. Розрізняють гарячу прокатку, теплу прокатку і холодну прокатку. Різновид □ беззаливкова прокатка. Прокаткою одержують листи, стрічки, шестерні, кільця, труби тощо.

Author - Super User
прокат

прокат □ Продукція прокатного виробництва – балки, труби, листи, кутики, штаби тощо. Див. також: сортимент металів.

Author - Super User