Словник

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Професійні захворювання

Професійні захворювання □ Ті, що виникають і розвиваються переважно під впливом несприятливих санітарних умов праці.

Author - Super User
просвічування

просвічування □ Пропускання (проходження) рентгенівських променів або випромінювання радіоактивних елементів (гамма-променів) через товщу металу для виявлення внутрішніх дефектів на світлочутливій плівці. Див. також: дефектоскопія.

Author - Super User
проплавлення

проплавлення □ Глибина рідкого стану металу при зварюванні. Див. також: зварювання металів.

Author - Super User
пропан

пропан □ Безколірний газ, використовують як горючий газ для різання металу.

Author - Super User
прокат

прокат □ Продукція прокатного виробництва – балки, труби, листи, кутики, штаби тощо. Див. також: сортимент металів.

Author - Super User
провід заземлюючий

провід заземлюючий □ Провід (дріт, штаба), який з’єднує електрообладнання із заземлювачем. Див. також: заземлення.

Author - Super User
Synonyms - заземлюючий провід
присадний метал

присадний метал □ Добавка для утворення зварного шва – метал електродів, присадний дріт.

Author - Super User
припій

припій □ Метал або сплав, який заповнює зазор між з’єднювальними деталями при паянні; поділяється на м’який, який в своїй основі містить олово і свинець (плавиться при температурі до 500˚С) напр., олов’яно-свинцевий, та припій твердий (плавиться при температурі понад 500˚С) напр., мідно-цинковий. Див. також: паяння.

Author - Super User
Пори

Пори □ Неущільнені місця деревини; призначені для проведення води із розчиненими живильними речовинами від одної клітини до іншої.

Author - Super User
Поперечний розріз стовбура

Поперечний розріз стовбура □ Розріз стовбура, який проходить перпендикулярно до осі стовбура і напрямку волокон, утворює торцеву площину.

Author - Super User
Synonyms - торцевий
полярність струму

полярність струму □ Полюсність: “+” і “-“ джерела постійного струму

Author - Super User
полум’я газове

полум’я газове □ Факел, який утворюється при згорянні горючого газу (суміші газів) в кисні; класифікується: полум’я зварювальне, метано-кисневе, пропано-кисневе, ацетилено-кисневе тощо.

Author - Super User
Synonyms - газове полум’я
покриття електродне

покриття електродне □ Матеріали, якими покривають (обмазують) поверхню металевого стрижня, що забезпечує захист розплавленого металу від кисню і азоту з повітрям; склад покриття –кальцій, карбоніт, крейда, мармур, марганець, рутил. мармур, целюлоза, рідке скло, феросплав та ін. Див. також: електрод штучний, дріт електродний.

Author - Super User
Synonyms - електродне покриття
пожежна безпека

пожежна безпека □ Стан об’єкта, при якому виключається можливість пожежі, а у випадку її виникненні усувають негативний вплив пожежі на людей; комплекс встановлених норм і правил поведінки людей, виконання робіт і експлуатація об’єкта спрямованих на забезпечення пожежної безпеки.

Author - Super User
плавлення

плавлення □ Нагрівання металу до температури при якій відбувається перехід її в рідкий розплав. Див. також: зварювання металів.

Author - Super User