Словник

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Хромування

нанесення (електролізом, насиченням дифузією) на поверхню металевих виробів шару хрому або його сплавів. Підвищує стійкість виробів проти зношування, поверхневу твердість, жаростійкість. Хромування використовують і з захисно-декоративною метою

Author - Super User
Хонінгування

викінчувальна обробка металевих заготовок (виробів) різанням за допомогою хона. Провадять на хонінгувальних верстатах. Хонінгуванню піддають головним чином циліндричні наскрізні, рідше - глухі і ступінчасті отвори, зовнішні поверхні

Author - Super User
Хон

□ металорізальний інструмент для хонінгування. Основні робочі частини хона, який обертається навколо своєї осі й одночасно рухається зворотно-поступально, □ абразивні бруски (ролики), які притискуються до оброблюваної поверхні

Author - Super User
Synonyms - хонінгувальна головка
Холодне штампування

обробка тиском (у штампах) металевих і неметалевих заготовок без їхнього нагріву. Розрізняють холодне листове та об’ємне штампування. Провадять на штампувальних молотах, пресах, холодновисадних автоматах

Author - Super User
Холодне зварювання

зварювання матеріалів тиском (на пресах або кліщами) без їхнього нагрівання □ за кімнатної температури і навіть температури, нижчої за 0°С. У такий спосіб зварюють алюміній, мідь, нікель, деякі пластмаси, смоли тощо

Author - Super User
Холодна прокатка

обробка тиском (прокатка) металів і металевих сплавів у холодному стані між обертовими валками прокатних станів. Холодною прокаткою виготовляють листи і стрічки, тонкостінні труби тощо

Author - Super User
Хибне ядро

Хибне ядро □ Темна центральна частина стовбура заболонних (без’ядрових) порід.

Author - Super User
хімічні властивості металів

хімічні властивості металів □ Характеристика металів з ознаками: окиснюваність, розчинність, корозійна стійкість тощо.

Author - Super User