властивості металів

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
властивості металів

властивості металів □ Характеристики властивостей металів та їх сплавів – фізичні (густина, температура плавлення, теплове розширення, електропровідність, електричний опір, теплопровідність тощо), механічні (міцність, пластичність, твердість, ударна в’язкість), технологічні

(оброблювальність, зварюваність, прогартовуваність, рідкотекучість тощо), хімічні (окиснюваність, утворення сполук тощо). Див. також: метали.

Author - Super User