Бурякові начіпні сівалки ССТ-12В і ССТ-8В призна­чені для пунктирного висівання каліброваного (звичайних і малих норм) насіння цукрових буряків з одночасним внесенням у зону рядка гранульованих мінеральних добрив. Якщо сівалки укомплек­товано відповідними пристроями, то вони одночасно з сівбою вно­сять у зону рядка інсектициди і гербіциди, висівають насіння проса, гречки, сої, квасолі, а також дражоване насіння цукрових буряків.

Сівалку ССТ-12В застосовують в основних зонах бурякосіяння для сівби з міжряддями 45 см, а сівалку ССТ-8В — в зонах зрошу­ваного бурякосіяння, підвищеної зволоженості і на торфовищах для сівби з міжряддями 60 см. Сівалку ССТ-12В за допомогою при­строїв можна переобладнати у восьмирядну модифікацію з шири­ною міжрядь 60 см і використовувати в усіх зонах. Сівалка ССТ-8В є модифікацією сівалки ССТ-12В і за основними складальними одиницями уніфікована з нею. Сівалки різняться в основному кіль­кістю посівних секцій і туковисівних апаратів.

Висівні секції прикріплені до кронштейнів рами паралелограм- ними підвісками 15. Кожна секція складається з дискового висівно­го апарата 9, кілеподібного завуженого сошника для насіння 13, дворядного кілеподібного сошника 16 для загортання мінеральних добрив, який закріплюється на окремій підвісці радіального типу і розміщується спереду прикочувального котка 14, двох прикочувальних котків 10 і 14 з гумовим обіддям, гвинтового механізму 12 регулювання глибини ходу насіннєвого сошника (межі регулюван­ня 2-6 см) і двох загортачів з регульованими крилами 11.

Секція робочих сівалок ССТ-12В і ССТ-8В має деякі особливос­ті. Щоб забезпечити рівномірніше загортання насіння, насіннєвий сошник з висівним апаратом розміщено між двома прикочувальни- ми котками. Наральник насіннєвого сошника має клиноподібну форму і утворює в ґрунті вузьку клиноподібну борозенку, яка змен­шує перекочування насіння вздовж рядка. Гвинтовий механізм 12 регулювання глибини ходу сошника дає змогу змінювати тиск на передній і задній котки залежно від стану ґрунту. На рамках задніх прикочувальних котків передбачено встановлення форсунок і вітрозахисних пристроїв для внесення рідких гербіцидів та інсекти­цидів смуговим способом одночасно з сівбою.

Сівалки ССТ-12В і ССТ-8В обладнують автозчіпками і диско­вими маркерами, які опускаються і піднімаються виносним гідро­циліндром. Щоб можна було обробляти посіви до появи сходів, на сівалці змонтовано слідопокажчик 19 у вигляді лапи, що утворює в ґрунті борозенку для наступного орієнтування трактора.

Сівалки обладнані дисковими туковисів­ними апаратами 6 типу АТД-2. Місткість бун­керів для добрив біль­ша і становить 55 дм3.

      Висівний апарат (рис. 3.40) складається з бункера 1 для на­сіння, корпусу 5, в яко­му на осі встановлено капронову шестірню 8 із закріпленим на ній висівним диском 6, відбивача насіння 11 з чистиком 2, клинових виштовхувачів 7, вала шестірні і проміжної шестірні.

Оберти до вала шестірні передаються роликовим ланцюгом від привідного вала. Потім оберти передаються через проміжну шестір­ню до шестірні 8, яка з'єднана з висівним диском. Під час обертан­ня висівного диска насіння, що міститься в бункері, заповнює ко­мірки і рухається з ним до відбивача 11, який, обертаючись проти годинникової стрілки, зчищає з поверхні комірок «зайве» насіння, залишаючи в кожній з них по одній зернині. При дальшому обер­танні диска насіння переміщується в нижню частину апарата, де ви­кидається з комірок клиновим виштовхувачем 7 на дно борозни.

До кожного висівного апарата додають два комплекти дисків для висіву каліброваного насіння двох фракцій: першої з шириною насіння 3,5-4,5 мм і другої — 4,5-5,5 мм.

Для висіву насіння першої фракції в апарати встановлюють диски з комірками діаметром 5,1 мм і глибиною 2,5 мм, а для висіву насіння другої фракції — диски з комірками діаметром 6 мм і глибиною 3,3 мм.

Кількість насіння, що висівають, регулюють зміною частоти обертання дисків і перекриттям одного ряду комірок сектором, чим досягається висівання 8-50 насінин на 1 м рядка. Якщо встановити висівний диск з одним рядом комірок, можна забезпечити норму висіву 8-20 насінин на 1 м рядка.

У бурякових сівалках ССТ-12В і ССТ-8В, а також в овочевих та інших сівалках для приведення в дію висівних апаратів і зміни нор­ми висіву застосовують ланцюгові редуктори.

Для висівання дражованого насіння цукрових буряків, проса, гречки, квасолі і сої висівні апарати комплектують змінними висів­ними дисками, відбивачами та іншими деталями.

На окремі замовлення бурякові сівалки обладнують пристроєм для контролю за обертанням висівних дисків та рівнем насіння і добрив у бункерах.

Ширина захвату сівалок ССТ-12В і ССТ-8В, відповідно, ста­новить 5,4 і 4,8 м. Сівалки агрегатують з тракторами МТЗ-80, ЮМЗ-8280 і Т-70С. Робоча швидкість, відповідно, 4,7 і 7,1 км/год, а продуктивність — 2,56-3,85 га/год. Маса сівалок — 1194 і 990 кг.

 

Контрольні запитання:

 

  1. Призначення сівалки ССТ-12В?
  2. Загальна будова сівалки ССТ-12В?