Овочева начіпна сівалка СОН-4,2 призначена для рядкової сівби насіння овочевих культур з одночасним окремим внесенням мінеральних добрив на рівній, гребеневій та грядковій поверхнях.

Сівалка складається з рами із замком автозчіпки, опорно-при- відних коліс діаметром 510 мм, насіннєвого і тукового ящиків, механізму передач, висівних апаратів, насінне- і тукопроводів, по- лозоподібних сошників, дво- або однорядкових сошників, маркерів, ящика для інструменту та підставки.

Робочими органами сівалки є висівні апарати 8 для насіння, висівні апарати 2 для гранульованих добрив, насіннєпро­води 9, тукопроводи 7, сошники 14 для укладення добрив у бороз­ни і сошники із загортачами 13, прикочувальними котками 11 і шлейфом 12 для загортання насіння, ущільнення ґрунту та зарів­нювання рельєфу поля.

Працює сівалка так. Насіння, засипане у насіннєві відділення 5 ящика, і добрива, завантажені у тукові відділення, заповнюють само­пливом коробки висівних апаратів 2 і 8. Під час руху сівалки котуш­ки, обертаючись, захоплюють насіння та добрива і подають їх до лійок насінне- та тукопроводів. По тукопроводах 1 добрива падають на дно борозен, що утворені полозоподібними сошниками 14, а насін­ня по насіннєпроводах 9 — на дно борозен, нарізаних дисковими сош­никами. Полозоподібні сошники укладають добрива на 20-30 мм глибше за насіння. Насіння і добрива загортаються осипаним із сті­нок борозен ґрунтом, а також загортачами. Прикочувальні котки 11, що розміщені за загортачами, ущільнюють ґрунт, утворюючи його контакт з насінням та сприяючи надходженню вологи з нижніх шарів. Шлейфи 12 вирівнюють рельєф поля після проходження сош­ників і котків, а також покривають рядки розпушеним шаром ґрунту.

Овочева начіпна сівалка СОН-4,2

На сівалці СОН-4,2 встановлені котушкові висівні апарати із штампованою коробкою, груповим випорожненням, клапаном, що регулюється, нижнім висівом. Кожний апарат сівал­ки складається із штампованої насіннєвої коробки, розетки , ко­тушки, муфти клапана , пружини  з регулювальним болтом .

Сівалка СУПО-6 призначена для сівби насіння овочевих куль­тур (томатів, огірків, баклажанів, кабачків, капусти) пунктирним і гніздовим способами на рівній поверхні і на грядах. Сівалка скла­дається з шести посівних секцій, приєднаних паралелограмною начіпкою 2 до рами 3, яка спирається на два опорно-при­відні колеса 16. На рамі змонтовані вентилятор 5, механізм передач 1, автозчіпка 4, гнучкі повітропроводи 6 і маркери.

Секція складається з корпусу, бункера 7 з розпушувачем 8, пневматичного висівного апарата 13 вакуумного типу, сошника 14, переднього 15 і заднього 10 котків, загортачів 12, регулятора 9 гли­бини ходу сошників і шлейфа 11.

Під час руху сівалки диски висівних апаратів обертаються. Під дією вакууму в камері розрідження, який створюється вентилято­ром 5, насіння притягується до отворів дисків, переміщується ними із забірної камери в порожнину сошників і падає на ущільнене дно борозенок. Загортачі 12 загортають борозенки ґрунтом, котки 10, що йдуть слідом, ущільнюють ґрунт, а шлейфи 11 розпушують і вирівнюють поверхню ґрунту над рядками.

 

Контрольні запитання:

 

  1. Призначення сівалки СОН-4,2?
  2. Як виставити сівалку СОН-4,2 на задану норму висіву?