Розрахунок кількості сошників та їх розстановка. Встанов­лення сівалки починають із визначення кількості сошників п:

N=L/m+1,

де L — активна довжина повідцевого бруса сівалки. Для її визначення послаблю­ють кріплення двох крайніх сошників, зсувають їх до упору вправо і вліво, а по­тім вимірюють відстань між серединами сошників; т — задана ширина міжрядь.

Визначивши кількість сошників, розставляють їх, користуючись установочною дошкою, що додається до сівалки. Розмітку дошки по­чинають зсередини залежно від кількості сошників, визначеної при розрахунку Якщо кількість сошників парна, то від середини дошки відкладають в обидва боки половину ширини міжряддя, а далі по між­ряддю в обидва боки до кінців дошки. Розмічену дошку кладуть між колесами сівалки так, щоб середина дошки збігалася з середньою поз­довжньою лінією сівалки. Для цього з середини рами сівалки на дошку опускають висок і суміщають середні лінії. Дошку потрібно покласти перпендикулярно до лінії руху сівалки. Після цього вивільняють болти кріплення повідців на брусі й переміщають їх так, щоб середня лінія сошника збігалася з установочною лінією на дошці.

Розстановку сошників завжди починають з середини сівалки. Закріплюють повідці сошників на брусі і знову перевіряють чи збі­гаються вони з позначкою на дошці. Для цього піднімають сошни­ки і знову опускають їх на дошку Потім розставляють підйомні ва­желі зі штангами і встановлюють їх в одній вертикальній площині з сошниками. На висівні апарати встановлюють насіннєпроводи. Зайві сошники, насіннєпроводи і штанги з сівалки знімають, а висівні апарати, що не беруть участі у роботі, закривають заглушками.

Ширину захвату сівалки потрібно знати для того, щоб відрегулю­вати сівалку на задану норму висіву, а також визначити виліт маркера і продуктивність агрегату. Це залежить від кількості встановлених на сівалці сошників і відстані між ними, тобто ширини міжряддя. Шири­на робочого захвату сівалки дорівнює відстані між крайніми сошника­ми, до якої додається ширина одного стикового міжряддя, оскільки під час сівби крайній сошник сівалки має перебувати на відстані стикового міжряддя від сліду крайнього сошника попереднього проходу сівалки.

При однакових внутрішньосівалкових і стикових міжряддях ширина робочого захвату сівалки В дорівнює:

B=L+m

L=m(n-1)

B=m(n–1)+m=mn

 

Встановлення на норму висіву насіння. Кількість насіння, що його висівають котушкові апарати, змінюють зменшенням або збільшенням робочої довжини котушок і їхньої частоти обертання.

Для висівання заданої норми висіву насіння на 1 га підбира­ють необхідну робочу довжину котушок і потрібне передаточне число. Передаточне число під­бирають так, щоб задана норма висіву забезпечувалася при найменшому його значенні, але при більшій робочій довжині котушок. Це сприяє рівномір­нішому висіванню насіння. Тому спочатку передаточний меха­нізм встановлюють на необ­хідне передаточне відношення, а згодом, користуючись графі­ком (рис. 3. 34), орієнтовно зна­ходять значення робочої до­вжини котушок, при якій забез­печується висівання заданої кількості насіння.

Приклад. Потрібно висіяти 195 кг насіння пшениці на 1 га сівалкою С3-3,6А. Передаточне відношення 0,616. За графіком зна­ходять, що для висівання заданої норми треба встановити робочу довжину котушок 25 мм.

Графік регулювання сівалки

Встановлення сівалки на задану норму висіву проводять перед виїздом у поле. Для цього роблять пробний висів на місці, прокру­чуючи вручну привідне колесо сівалки. За один оберт колеса сівал­ка засіває таку площу:

 

S=BπD,

де D — діаметр привідного колеса

 

Контрольні запитання:

 

  1. Що таке робоча довжина котушки?
  2. Як виставити сівалку на задану норму висіву?