Залежно від способу сівби розрізняють сівалки таких видів:

рядкові — для висівання різних культур суцільним рядковим, вузькорядним, перехресним, широкорядним і стрічковим способа­ми. Рядкову сівалку з туковисівними апаратами називають комбінованою;

гніздові — для розміщення груп (гнізд) насіння в паралельних рядках;

пунктирні, або однозернові — для розміщення насіння в рядку на однаковій відстані одне від одного;

розкидні — для розкидання насіння по поверхні поля.

За призначенням сівалки поділяють на універсальні та спеціальні. Універсальними можна сіяти різні культури (напри­клад, зернові і зерно-трав'яні для сівби зернових, бобових, трав та ін.). Спеціальні сівалки (овочеві, бурякові, для сівби цибулі і часнику тощо) розраховані на сівбу однієї або обмеженої кіль­кості культур.

За способом агрегатування з трактором сівалки бувають причіпні та начіпні. Зернові сівалки виготовляють причіпними. Це дає змогу комплектувати посівний агрегат з 1-6 сівалок і засівати великі площі в короткі строки.

У господарствах України найпоширенішою є базова сівалка С3-3,6 для сівби зернових, зернобобових і трав та її модифікації (зернотукова вузькорядна СЗУ-3,6, однодискова С30-3,6, зерноту- кова анкерна СЗА-З,6 і зернотрав'яна СЗТ-3,6).

Останніми роками в сільськогосподарське виробництво постав­ляють нову зернотукову рядкову сівалку С3-3,6А. Це модернізова­на конструкція сівалки С3-3,6. На її базі виготовляють уніфіковані сівалки:

С3-3,6А-01 — для сівби і підживлення з однодисковими сошни­ками;

СЗ-3,6А-02 — для сівби льону з наральниковими сошниками;

С3-3,6А-03 — для сівби на легких ґрунтах з наральниковими сошниками;

СЗ-3,6А-04 — для вузькорядної сівби з дводисковими сош­никами;

СЗ-3,6А-05 — для вузькорядної сівби на ґрунтах, засмічених камінням, з дводисковими сошниками, а також сівалки зерно­трав'яна СЗТ-З.бА і зернотукова пресова СЗП-3,6Б.

За загальною будовою і процесом роботи сівалки С3-3,6, С3-3,6А та створені на їхній базі подібні.

Основними складальними одиницями сівалки С3-3,6А є зварна рама 13, яка підтримується на двох колесах 12 з пневма­тичними шинами; сниця 75; два ящики з відділенням для насіння 2 і мінеральних добрив 3 кожний; котушкові насіннєвисівні апа­рати 7; котушково-штифтові апарати 4 для висівання гранульова­них мінеральних добрив; насіннєпроводи 6; дискові сошники 9 і 11; загортачі 10; підніжна дошка 7; передавальний механізм і механізм піднімання сошників 17. Сівалка комплектується гідро­циліндром 16.

Сівалка СЗ-3,6А

Стінка між відділеннями ящика має відкриті вікна, через які при потребі їх можна з'єднувати. Кожний ящик зверху закриваєть­ся півкришками. Під насіннєвим відділенням ящика прикріплені насіннєвисівні апарати, а під вікнами для добрив — лотоки 5, які другим кінцем вставлені в лійки насіннєпроводів. Сошники за допомогою повідців шарнірно приєднані до переднього бруса рами. В транспортне положення сошники піднімаються підіймальним механізмом 17 через штанги з пружинами. Насінне- і туковисівні апарати приводяться в рух від опорно-привідних коліс через пере­давальний механізм.

Робочий процес комбінованої сівалки С3-3,6А проходить так. Насіння і мінеральні добрива, засипані у відповідні відділення ящиків, самопливом надходять до висівних апаратів 1 і 4. Під час переміщення сівалки з опущеними сошниками 9 і 11 котушки на­сінне- і туковисівних апаратів обертаються, захоплюють насіння і добрива й викидають їх в насіннєпроводи 6. Через останні насіння й добрива надходять до розтрубів сошників. Далі вони по напрямних скочуються на дно борозенки, яка утворюється в ґрунті дисковим сошником, і частково загортаються ґрунтом після прохо­дження сошника. Остаточно насіння і добрива загортаються ґрунтом загортачами 10.

 

Контрольні запитання:

 

  1. Класифікація зернових сівалок.
  2. Призначення сівалки СЗ-3,6А?
  3. Якого типу висівні апарати встановлені на зернових сівалках?