При сівбі насіння сівалками в грунті його розміщу­ють у поздовжньому, поперечному та вертикальному напрямках. При цьому стараються створити необхідні і достатні умови для формування оптимальної густоти рослин і одержання запрограмо­ваного врожаю.

Густота стояння рослин залежить від кількості схожих насінин, глибини їх загортання та внесення поживних речовин, вологості ґрунту, способу сівби.

Оптимальною кількістю насіння, що висівається при даних ґрунтово-кліматичних умовах з метою одержання максимального врожаю, є норма висіву.

Зменшення глибини сівби може призвести до вимерзання сходів озимих і зрідженості сходів ярих. При глибшому загортанні росли­ни сходять послаблені, а частина ростків гине, оскільки не може пробитися до світла.

На розвиток рослин впливають і строки сівби. Запізнення, як правило, призводять до значного зниження врожайності.

Розрізняють такі способи сівби і садіння:

Звичайна рядкова сівба — характеризується тим, що насіння розміщується в ґрунті рядками з міжряддям 15 см на гли­бину 4-8 см. Такий спосіб сівби широко застосовують при вирощу­ванні зернових культур.

Вузькорядна сівба — різновид звичайної рядкової сівби з шириною міжряддя 6,5-8,5 см. Насіння по поверхні поля розподіляється рівномірніше, ніж при рядковій; площа живлення, яка припадає на одну рослину, наближається до квадрата, завдяки чому поживні речовини використовуються повніше.

Широкорядна сівба відрізняється від рядкової шир­шим міжряддям (45-70 см і більше). Цим способом висівають насіння гречки, проса, овочевих, технічних та інших культур, які по­требують значної площі живлення і міжрядного обробітку.

Гніздова сівба — різновид широкорядної. При гніздо­вій сівбі насіння в рядках розміщується не суцільно, а по кілька штук гніздами. Гнізда розміщують у рядках на різній відстані одне від одного. Тому рослини при гніздовій сівбі можна обробляти культиватором тільки вздовж рядків.

Перехресна сівба здійснюється з міжряддям 15см. Поле почергово засівають вздовж і поперек.

Квадратно-гніздова сівба відрізняється від гніздової тим, що насіння висівають групами (гніздами) в рядках на одна­ковій відстані одне від одного і розміщують з гніздами сусідніх рядків на одній лінії.

Пунктирна або однозернова сівба характеризується тим, що насіння розміщується у рядках по одному на приблизно од­накових відстанях.

Безрядкова сівба полягає в тому, що насіння висівають у ґрунт не рядками, а смугами (100-110 мм) без незасіяних проміжків між ними.

Сумісна сівба відрізняється тим, що одночасно висівають насін­ня двох культур (зернових і трав, кукурудзи і бобових, кукурудзи і баштанних) у різні рядки, загортаючи їх у ґрунт на різну глибину.

Розкидну сівбу виконують механічними засобами або вручну. Для висівання насіння на поверхню ґрунту використовують літаки сільськогосподарської авіації, відцентрові розкидачі, а також спеціальні розкидні сівалки.

 

Контрольні запитання:

 

  1. Глибина сівби.
  2. Що таке сумісна сівба?
  3. Яким способом сіють буряк?