Рідкі комплексні добрива (РДК) поставляють сільському госпо­дарству у вигляді базисних розчинів марок 8:24:0; 10:34:0; 11:37:0. Складаються вони переважно з двох елементів живлення — азоту і фосфору. Перевозять РДК спеціальними транспортними засобами, обладнаними цистернами. За призначенням і виконуваними функціями їх поділяють на транспортувальники і заправники.

Для внесення РДК застосовують машини: ПЖУ-2,5, ПЖУ-5, ПЖУ-9, МГУС-2,5, МВУ-2000 і ОП-3200. Машини ПЖУ-2,5, ПЖУ-5, МГУС-2,5 і МВУ-2000 призначені для внесення добрив у ґрунт, а ПЖУ-9 і ОП-3200 — тільки для поверхневого внесення. При поверхневому внесенні машини обладнують штангою, а при внесенні у ґрунт вони працюють в агрегаті з культиваторами з спеціальними робочими органами.

Машина МЖТ-10 призначена для розливання органічних доб­рив по поверхні поля. Агрегатують з тракторами типу Т-150К.

Машина складається з цистерни 8 місткістю 10,4 м3, відцентрового насоса 14, вакуумної установки 13, заправного рука­ва 7, змонтованого на поворотній штанзі 6, напірного трубопроводу 11, перемикаючого 9 і розливного 10 пристроїв, запобіжних ваку­умного 5 і рідинного 4 клапанів і гідросистеми.

Цистерна має верхній 2 і нижній люки з кришками і поплавко­вим рівнеміром 1. Вакуумна установка призначена для утворення розрідження в цистерні при заправці. Вона складається з двох насосів ротаційного типу.

Відцентровий насос приводиться в рух від ВВП трактора, пере­качує рідину з цистерни в напірний трубопровід. Він складається з корпусу і робочого колеса з лопатями.

При внесенні добрив вмикають відцентровий насос 4 (рис. 2.19, в), який подає рідину по трубопроводу в патрубок розливного при­строю. Заслінку 15 при цьому закривають, а заслінку 22 відкривають. Рідина, виходячи через отвір в заслінці 20 з великою швидкістю, ударяється в щиток і розподіляється по поверхні поля (шириною 6-12 м).

Норму внесення добрив регулюють заміною заслінки, зміною швидкості руху агрегату і переставлянням розподільного щитка. Машину комплектують заслінками діаметром 60 мм, 90 і 110 мм. Для внесення 40-60 т добрив на 1 га працюють без заслінок.

Розкидач РЖТ-4М призначений для самозавантаження, транс­портування, перемішування і суцільного поверхневого внесення рідких органічних добрив, а також для перевезення технічної води, заправки обприскувачів робочим розчином. Він агрегатується з тракторами ЮМЗ і МТЗ. Робочі органи приводяться в рух від ВВП і гідросистеми трактора.

Розкидач являє собою цистерну-напівпричіп, передня частина якої дишлем спирається на гідрогак трактора, а задня — на ходові пневматичні колеса.

У верхній частині цистерни є люк, крізь який цистерну запов­нюють навантажувальними засобами. Самозавантажування цис­терни рідкою гноївкою (вологістю не менш як 90%) відбувається створенням розрідження в цистерні за допомогою вакуум-насоса ротаційного типу, що закріплений на рамі попереду цистерни. Рідина до цистерни надходить по заправному гнучкому рукаву, прикріпленому до патрубка із заслінкою позаду цистерни. У від­смоктуючій горловині розміщений запобіжний пристрій від потрапляння рідини до вакуум-насоса. Для самозавантаження рідини насосом ротаційного типу в цистерні створюється розрід­ження 0,033-0,055 МПа. Встановлений на цистерні кульковий клапан запобігає підвищенню вакууму понад 0,06 МПа. Час за­повнення — 5-8 хв.

Перед розливанням рідини вмикають ВВП трактора для пере­мішування вмісту цистерни. Потім з'єднують напірний трубо­провід з патрубком розподільника. Рідина крізь дозуючу насадку спрямовується на щиток-відбивач і рівномірно розливається по полю. Норму виливання добрива (10-40 т/га) регулюють зміною швидкості руху агрегату в межах 8,5-11,5 км/год і встановленням на вивантажувальному патрубку відповідної змінної дозуючої на­садки. Розкидач комплектується змінними насадками діаметром 70 мм, 80 і 100 мм. Ширина розливання рідини — 8-10 м, місткість цистерни — 4000 л, продуктивність — 25 т/год. Обслуговує маши­ну тракторист.

 

Контрольні запитання:

 

  1. Яким чином здійснюється регулювання на машині МЖТ-10 норми внесення добрив?
  2. Призначення машини РЖТ-4М.