Оскільки органічні добрива вносять у ґрунт у великій кількості, виникає необхідність у машинах для їх внесення з місткістю кузова 4-24 т. Такими машинами є причепи-розкидачі РОД-6, МТО-3, МТО-6, МТО-7, МТО-Ю, МТО-12, ПРТ-10, ПРТ-10-1, ПРТ-16, ПРТ-16М, МТТ-23, розраховані на агрегатування з основними ти­пами колісних тракторів сільськогосподарського призначення кла­су 1,4; З і 5.

Всі машини для внесення органічних добрив працюють за такою технологічною схемою: транспортер подає масу до активного розки- дального пристрою, який подрібнює її і розподіляє по поверхні поля.

При внесенні твердих органічних добрив використовують пря­моточну (ферма — поле), перевалочну (ферма — бурт — поле) і дво­фазну технології.

При двофазній технології гній вкладають у певній послідов­ності в купи, виходячи із заданої норми внесення, а потім розпо­діляють по полю валкувачем-розкидачем.

Машина РОД-6А призначена для поверхневого розкидання органічних добрив, торфокришива, компостів та ін. Без розкидаль- ного пристрою її використовують для перевезення різних вантажів.

Розкидач агрегатують з тракторами тягового класу 1,4, обладна­ними гідрогаком, вводами для електрообладнання, приводами гальмової системи.

Основні складальні одиниці машини змонтовані на рамі, обладнаній причіпним і опорним пристроями. Ходова частина складена з двох пар коліс із пневматичними шинами.

Металевий кузов машини має надставні дерев'яні борти 5. По дну кузова рухається ланцюгово-планчастий живильний конвеєр 1.

Розкидальне обладнання складається зі шнекових барабанів — подрібнювального 2 і розкидального 3. Обладнання встановлене на місці заднього борта кузова і приводиться в рух від ВВП трактора.

Конвеєр складається з чотирьох ланцюгів, з'єдна­них попарно в дві гілки. Кожна гілка має самостійний натяжний пристрій. До ланцюгів 13 з рівними проміжками прикріплені хому­тами металеві скребки 14.

Конвеєр приводиться в рух кривошипно-шатунним і храповим механізмами від ВВП трактора. Шатун 7 приводить у коливальний рух коромисло 8, на якому закріплена собачка 17, що притиску­ється до храпового колеса 9 пружиною. Храпове колесо закріплене на ведучому валу 11 конвеєра. Коли шатун робить холостий рух, собачка ковзає по зубцях храпового колеса. При робочому русі собачка впирається в зубець храпового колеса, прокручуючи вал конвеєра. Запобіжна собачка 18 утримує храпове колесо від зво­ротного руху.

Швидкість руху конвеєра можна змінювати, повертаючи диск 16 відносно корпусу 15. При цьому змінюється ексцентриситет пальця кривошипа, хід шатуна і розмах коромисла.

Норма внесення добрив залежить від швидкості руху конвеєра і агрегату. Положення диска 16 і швидкість руху агрегату вибирають за таблицями, складеними для органічних добрив об'ємною масою 0,8 т/м3. Фактичну норму добрив визначають за методикою, описа­ною далі.

Вантажопідйомність машини — 6 т, ширина розкидання — 6-7 м, доза внесення — 15-45 т/га, робоча швидкість — до 12 км/год.

Машини ПРТ-7, ПРТ-10, ПРТ-16М і ПРТ-23 вантажопідйом­ністю відповідно 7, 10, 16 і 23 т призначені для транспортування і поверхневого внесення твердих органічних добрив з нормами до 60 т/га. їх будова і технологічний процес аналогічні розкидачу РОД-6А. Дозу внесення добрив регулюють переставлянням зірочок приводу конвеєра і зміною швидкості руху агрегату.

Розкидач РУН-15Б розподіляє органічні добрива з куп, розміщених на полі в шаховому порядку. Розкидач начіплюють на трактори тягового класу 3. На механізм передньої начіпки трактора монтують валкоутворювач, задньої начіпки — розкидач. Валкоутворювач і розкидач переводять у робоче і транспортне положення за допомогою гідроциліндрів.

Машини МТО-7, МТО-Ю і МТО-12 відрізняються конструктивно тим, що робочі органи — бітери, розташовані не го­ризонтально, як у машин інших марок, а обертаються у верти­кальній площині, причому машина МТО-7 обладнана двома бітера- ми, а машини МТО-10 і МТО-12 — чотирма. Таке розташування бітерів значно покращує рівномірність розкидання добрив, збільшує ширину захвату і продуктивність агрегатів.

 

Контрольні запитання:

 

  1. Для чого використовуються причепи-розкидачі РОД-6, МТО-3, МТО-6, МТО-7, МТО-ІО, МТО-12, ПРТ-10, ПРТ-16, ПРТ- 16М і за якою технологічною схемою вони працюють?
  2. Призначення машини РУН-15Б.