Дискові борони бувають польові, садові (легкі) і болотні (важкі). Легкі польові борони призначені для об­робітку зябу, розпушування ґрунту після оранки, знищення бур'янів; садові — для обробітку ґрунту в міжряддях саду з метою знищення бур'янів, загортання добрив, а також для основного об­робітку ґрунту з періодичною оранкою. Глибина обробітку легкими боронами — до 10 см, важкими — до 20 см.

Робочим органом легкої дискової борони є сталевий загостре­ний сферичний диск діаметром 450 або 510 мм (рис. 1.32, в). Важкі дискові борони мають вирізні диски (рис. 1.32, г), які добре заглиб­люються в ґрунт і подрібнюють рослинні рештки.

Кілька дисків 6, змонтованих на квадратній осі 5, утворюють ба­тарею. Диски на осі розміщують на деякій відстані один від одного, а між ними ставлять розпірні втулки 7. Вісь установлюють у підшипниках 11, що забезпечує обертання батареї під час руху.

Різальна кромка диска відрізує невелику скибу ґрунту і піднімає її на внутрішню сферичну поверхню. Потім ґрунт падає і переміщується диском убік. Завдяки цьому ґрунт розпушується, частково перевертається і перемішується. Чим більший кут атаки (кут між площиною, що проходить через різальне лезо диска, і на­прямком руху агрегату), тим більша глибина обробітку. Кут атаки дисків змінюють у межах 10-20°. Глибина розпушування ґрунту по­льовими боронами — 10 см, садовими — 6-15, болотними — до 25 см.

Начіпна дискова борона БДН-3 складається з чотирьох батарей із змінною кількістю дисків. Ширина захвату борони — 2 або 3 м. При ширині захвату 3 м на трьох батареях уста­новлюють по дев'ять дисків, а на задній лівій — десять. Додатковий диск розпушує необроблену смугу, що утворюється між крайніми внутрішніми дисками передніх батарей. При ширині захвату 2 м на трьох батареях установлюють по шість дисків, а на четвертій — сім. Кут атаки дисків 12; 15; 18 і 21° установлюють зміщенням по брусу 4 кронштейнів 8 і фіксацією їх штирями 9. Глибину обробітку регу­люють також масою баласту який завантажують у ящики.

Важкі дискові борони БДНВ-1,8, БДВ-3, БДВ-6,5, БДВ-7, БДШ-8,2, БДВ-8,5 (рис. 1.33) призначені для розпушування необ- роблених ущільнених ґрунтів різного механічного складу, розробки забур'янених скиб і брил після оранки, подрібнення пожнивних решток, повного знищення бур'янів. Борони є начіпні (БДНВ-1,8) і причіпні. До їх складу входять від 2 до 8 дискових батарей, діаметр дисків 625 мм.

Важка дискова борона БДВ-8,5 агрегатується з тракторами кла­су 3-5. У конструкції борони використана нова кінематична схема переведення бокових секцій у робоче і транспортне положення, яка дозволяє найефективніше використати зусилля гідроциліндрів у початковий період підняття дискових батарей бокових секцій, коли вони заглиблені в ґрунт.

Підшипникові вузли виключають потрапляння абразивних ма­теріалів у зону роботи підшипників, установлених на батареях, за рахунок подвійного їх захисту манжетами і спеціальними кільцеви­ми канавками, заповненими солідолом.

Кріплення дисків на батареях здійснюється гайками з двох боків, що забезпечує їх надійну фіксацію по всій довжині батарей­ної осі. Диски мають приклепані маточини завширшки до 20 мм із квадратними отворами з метою запобігти врізанню дисків у вісь при послабленні затяжки гайок, що в декілька разів збільшує термін служби осей і дисків.

Використана оригінальна конструкція механізму автоматичної фіксації колісного ходу борони в транспортному і робочому поло­женнях за допомогою гідравліки з кабіни трактора. Для зручності транспортування борони центральна рама виконана розбірною із трьох складових частин. При знятті бокових секцій борону можна використовувати для тих самих технологічних операцій із шири­ною захвату 3 м і агрегатувати з тракторами ЮМЗ-6, МТЗ-80/82.  

Борона дискова садова БДН-1,ЗА призначена для розпушування ґрунту і знищення бур'янів у міжряддях і під кронами ягідних кущів у молодих садах. Комплектується пристосуванням для обробітку ґрунту в зоні кущів. Може працювати симетрично відносно ходу трактора або з боковим зміщенням від поздовжньої осі трактора на 1,5 м. Ножі пристосування при роботі підрізують шар ґрунту, а зуби що встановлені на ножах, розпушують ного як в міжряддях, так і в захисній зоні ягідників, недоступній для дисків.

Борона БДН-1,ЗА (рис. 1.34) з пристосуванням складається з рами, двох дискових батарей 1 і 14, механізму зміщення, бруса при­строю і начіпного об­ладнання. Рама борони зварна з прямокутних труб і складається з двох поздовжніх і одно­го поперечного брусів.

Дискова батарея зібрана з восьми дисків, нанизаних на квадрат­ну вісь. Різальні кромки дисків передньої батареї повернені вправо, задньої — вліво.

До поперечного бруса рами шарнірно кріпляться дві поздовжні тяги, які з'єднані в передній частині з кронштейном начіпки 12 і ра­зом утворюють чотириланковий паралелограмний механізм зміщен­ня 11. В передній частині до правої поздовжньої тяги і кронштейна начіпки кріпиться виносний гідроциліндр 10, який дає змогу зміщу­вати борони в бік ряду дерев або встановлювати їх услід за трактором.

Пристосування для обробітку ґрунту в зоні кущів борони БДН-1,ЗА складається з двох підрізуючих ножів, закріплених на поперечному брусі, який кріпиться хомутами до рами борони. Ніж прикріплений до стояка, на якому є ряд отворів для регулювання глибини ходу ножа. До верхньої кромки ножа болтами прикріплені шість розпушувальних зубів.

Ширина захвату борони — 1,3-2,9 м. Глибина обробітку — 6-13 см. Ширина міжрядь, що обробляються, — 2-3 м. Кут атаки передніх батарей —10-20°, задніх — 15-27°. Робоча швидкість — до 7 км/год, продуктивність — 1,37-2,4 га/год. Маса без пристосування — 315 кг, із пристосуванням — 395 кг.

Контрольні запитання:

 

  1. Яке призначення дискових борін?
  2. Яка особливість конструкції садових дискових борін?
  3. Назвіть марки дискових борін.