Агротехнічний захід, який забезпечує кришіння, розпушування і часткове перевертання ґрунту, а також повне знищення бур'янів і вирівнювання поверхні поля, називається культивацією. Викону­ють її культиваторами. Якщо ґрунт розпушують без перевертання на глибину понад 12 см, такий обробіток називають глибоким роз­пушуванням і виконують його культиваторами-плоскорізами або чизель-культиваторами.

При суцільному обробітку ґрунту поверхня поля має бути рівною, без гребенів і борозен. Розпушувати ґрунт треба так, щоб вологі шари це потрапляли на поверхню, а частинки не роз­пилювалися і не ущільнювалися. Відхилення від заданої глибини об­робітку ґрунту — не більше ±1 см. Робочі органи культиватора мають знищувати не менш як 98-99% бур'янів і не пошкоджувати рослин. Висота гребенів розпушеного шару не повинна перевищувати 3-4 см.

 

Контрольні запитання:

 

  1. Що таке культивація?
  2. Агротехнічні вимоги до культивації?