За призначенням розрізняють культиватори для суцільного обробітку ґрунту (парові), міжрядного обробітку ґрунту (просапні) і для обробітку ґрунтів, що підлягають вітровій і водній ерозії.

До культиваторів для суцільного обробітку ґрунту належать парові культиватори, призначені для догляду за парами і передпосів­ного обробітку ґрунту; культиватори-плоскорізи для розпушування полів, вкритих стернею, на глибину до 16 см; штангові культиватори для знищення кореневищних бур'янів; культиватори-розпушувачі, а також садові і лісові культиватори.

Просапні культиватори використовують для міжрядного обро­бітку посівів з метою розпушування ґрунту і знищення бур'янів, проріджування рослин у рядках, підгортання і нарізання поливних борозен. До просапних належать також культиватори-рослино- підживлювачі, призначені для підживлення рослин мінеральними добривами в період росту. Просапні культиватори пристосовані для виконання передпосівного обробітку ґрунту та догляду за посівами з міжряддями різної ширини. Культиватори для обробітку ґрунтів в умовах вітрової і водної ерозії обробляють ґрунт на різну глибину без руйнування його верхнього шару.

Робочі органи культиваторів — це універсальні стрілчасті і розпушувальні лапи. Наконечник стрілчастої універсальної лапи прикріплений до жорсткого стояка. Кут нахилу леза до горизонтальної площини — 23-30°. Кут між лезами — 60-65°, ширина захвату — 270 і 330 мм. Універсальні лапи добре розпушують ґрунт і підрізають корені бур'янів. Лапи використовують для обробітку ґрунту на глибину до 12 см. Носки розпушувальних лап мають два різальні леза з кутом між ними 60-70°. Лапи з жорсткими стояками з шириною захвату 35-65 мм використовують для обробітку ґрунту в садах і виноградниках на глибину до 25 см.

Культиватор причіпний гідрофікований КПС-4 призначений для суцільного передпосівного розпушування ґрунту і підрізування бур'янів з одночасним боронуванням на швидкості до 12 км/год. Ширина захвату — 4 м, глибина обробітку — 5-12 см. Кілька культиваторів агрегатують за допомогою зчіпок у широкоза­хватні агрегати для роботи з тракторами тягового класу 3-5.

Основні вузли культиватора: зварна рама 4, сниця, що зібрана з центрального 11, бокових 1, 12 брусів, опорні колеса 3 з гвинтовим механізмом 2 регулювання глибини ходу робочих органів, гряділі 5 з лапами 6, пристосування 8 з повідцями для начіпки борін, з'єднувальний шарнір для комплектування шеренгового агрегату, гідроциліндр 10 і причіп 13.

Начіпний варіант культиватора КПС-4-03 обладнаний замком ав- тозчіпки СА-1 для швидкого агрегатування з трактором. До культива­тора додаються стрілчасті універсальні лапи з шириною захвату 270 і 330 мм і пружинні розпушувальні лапи з шириною захвату 50 мм. Сто­яки лап прикріплюють на гряділях 5 і 9, шарнірно приєднаних до бруса рами. Стрілчасті лапи встановлюють у шаховому порядку в два ряди.

Для обробітку слабкозабур'янених полів у передньому ряду на коротких гряділях закріплюють лапи з шириною захвату 270 мм, а в задньому на довгих гряділях — лапи з шириною захвату 330 мм. Різальні леза задніх лап з кожного боку повинні на 4-5 см перекри­вати леза передніх (для повного підрізування коренів бур'янів). При обробітку сильнозабур'янених полів на коротких і довгих гряділях установлюють лапи з шириною захвату 330 мм.

Розпушувальні лапи розміщують у трьох поперечних рядах: на коротких гряділях закріплюють по одній лапі, а на довгих за допо­могою спарених тримачів — по дві. Відстань між сусідніми борозен­ками — 16,6 см. Глибину обробітку ґрунту регулюють гвинтовими механізмами 2, зміщуючи (по висоті) опорні колеса відносно рами.

При встановленні культиватора на задану глибину обробітку потрібно:

  • відрегулювати площину рами паралельно поверхні майдан­чика, змінюючи довжину розкосів і верхньої центральної тяги начіпки трактора;
  • встановити культиватор посередині відносно поздовжньої осі трактора і жорстко закріпити культиватор відносно трактора, кори­стуючись ланцюговими розтяжками нижніх тяг начіпки трактора;
  • під опорні колеса культиватора встановити підкладки, висота яких менша за задану глибину обробітку на 2-3 см (величина грузнення коліс у ґрунт);
  • робочі органи культиватора встановити так, щоб їхні леза всією довжиною торкались поверхні майданчика.

Марки культиваторів:

Культиватор КПСП(Н)-4Р;

Широкозахватний причіпний беззчіпковий культиватор КШУ-12;

Культиватор широкозахватний пружинний КШП-8;

Культиватор причіпний КПЗ-9,7;

Ґрунторозпушувач ГРН-3,9 призначений для основного (глибина 20-30 см) і поверхневого (глибина до 16 см) обробітку ґрунту. При цьому агрегат підрізає скибу ґрунту та інтенсивно його кришить і подрібнює, вирівнює поверхню поля і частково ущільнює.

Для захисту орних земель від вітрової ерозії використовують комплекс протиерозійних агротехнічних заходів, що включають систему безполицевого обробітку ґрунту із збереженням стерні і пожнивних решток на поверхні полів, а також ґрунтозахисні сівозміни. Крім того, скорочують кількість проходів сільськогосподарських машин по полю.

Начіпні культиватори-плоскорізи-ґрунторозпушувачі КПГ-250А, ПГ-3-100, КПГ-2-150, КПГ-2,2 використовують для основного безполицевого обробітку ґрунту і розширення парів на глибину 25-30 см.

Культиватор-плоскоріз широкозахватний КПШ-9;

Культиватор протиерозійний гідрофікований причіпний КПЕ-3,8А;

Культиватор важкий секційний КТС-10-1;

 

Контрольні запитання:

  1. Види культиваиорів.
  2. Будова парового культиватора.