Завод-виробник поставляє плуги в розібраному вигляді. Після перевіряють правильність розміщення корпусів на рамі. Для цього на регулювальному майданчику роблять розмітку. Відстань між поздовжніми лініями дорівнює ширині захвату корпусу (наприклад, 35 см), а ширина між ними — відстані розміщення корпусів у поздовжньому напрямку(наприклад, 70 см). На розмічений майданчик встановлюють плуг так щоб носки корпусних лемешів знаходились на перехрестях нанесених ліній.

Переконавшись, що плуг складено правильно, перевіряють легкість обертання гвинтових механізмів, коліс і дискового ножа. Перевіряють комплектність плуга, технічний стан і кріплення корпусів, передплужників, дискового ножа, опорною колеса (опорних коліс), рами, начіпного пристрою (причепа), гвинтових механізмів.

Леміш і полиця повинні щільно прилягати до місця їх кріплення. Головки з'єднувальних болтів мають бути на одному рівні з робочою поверхнею, можливе заглиблення головок нижче рівня поверхні на 1 мм. Товщина леза лемешів повинна бути не більше 1 мм, ширина фаски — 5-7 мм, а кут загострення — 25-40°.

 

Робочі поверхні корпусів, передплужників і ножа не повинні мати тріщин і деформацій. Носки корпусних лемешів мають знаходитись на одній лінії, що перевіряється натягуванням шнура вздовж носків. Можливе відхилення носка лемеша від лінії до 5 мм. Товщина польової дошки — 5-10 мм, ширина — 30- 40 мм. Відхилення п'яти в бік незораного поля — не більше 5 мм. Диск ножа повинен вільно обертатися на осі. можливе переміщення вздовж осі — не більше 2 мм. Переміщення вилки на осі — до 3 мм. Кут загострення ножа — 20°.

Механізмами начіпкп трактора встановлюють раму плуга паралельно поверхні поля. Перекіс рами в поздовжній і поперечній площинах призводить до нерівномірного заглиблення корпусів плуга. При нахилі рами вперед передні корпуси орють глибше плуг іде «на носках», задні — мілкіше; якщо рама нахилена назад, плуг виглиблюється. Поздовжній перекіс рами регулюють зміною довжини верхньої центральної тяги начіпкп трактора.

При перекосі рами плуга вправо передній корпус оре глибше заднього. Якщо рама нахилена вліво, передній корпус оре мілкіше, ніж задній. Поперечний перекіс рами регулюють зміною довжини правого розкосу, а іноді й обох розкосів механізму начіпки трактора.

Технологічне налагодження орного агрегату можна розділити на підготовку агрегату до виїзду в поле і регулювання в полі. До виїзду в поле встановлюють плуг на задану глибину оранки, регулюють передплужники і дисковий ніж. Глибина оранки буде заданою, якщо виконуються такі вимоги:

площина рами пл\іа паралельна поверхні майданчика, що досягається зміною довжини правого розкос) і верхньої центра іьної і яги начіпки трактора;

- опорне колесо плуга знаходиться на підставці, висота якої дорівнює заданій глибині оранки мінус 1-2 см (поправка на грузнення колеса в грунт);

— носки лемешів усіх корпусів торкаються поверхні майданчика.

Передплужники встановлюють так :

— у поздовжньому напрямку, по гряділю рами — відстань по горизонталі між носком передплужпого лемеша і носком лемеша основного корпусу повинна бути 30-35 см, якщо ширина захват) корпусу 35 см, і 25-30 см, якщо ширина захвату корпусу 30 см.

Відстань регулюють за допомогою кутника, вертикальний стояк якого торкається носка передплужного лемеша. Навпроти носка лемеша основного корпусу буде задана відстань. Відпустивши хомутні гайки кріплення передплужника, рухають його по гряділю рами, контролюючи необхідну відстань по горизонтальній частині кутника;

 

Контрольні запитання:

  1. 1. У чому полягає підготовка плуга до роботи ?
  2. 2. Як правильно встановити передплужники і дисковий ніж?
  3. 3. Як встановити плуг на задану глибину оранки ?
  4. 4. Які вимоги високоякісної оранки (регулювання плуга в полі)?
  5. 5. Як оцінити якість виконаної оранки?