Якість оранки залежить від форми робочої по­верхні корпусу плуга, яку утворюють леміш і полиця. Корпус скла­дається з лемеша 1 (рис. 1.7), полиці 2, стояка 3 і польової дошки 5 із п'ятою 6. У процесі роботи леміш підрізує скибу ґрунту знизу, трохи піднімає її і спрямовує на полицю. Полиця зсуває підняту скибу вбік, частково кришить її і, перевертаючи, скидає в борозну. Таке переміщення скиби зумовлюється формою лемішно-полицевої поверхні корпусу й встановленням лемеша на полиці під певним кутом нахилу до дна і стінки борозни.

 

 


типи корпусів:

а — з полицею культурного типу; б — з напівгвинтовою полицею; в — безполицевий; г — вирізний; й — з висувним долотом; е — дисковий; е — встановлення дискового корпусу; ж — корпус з роторною полицею; 1 — леміш; 2,9 — полиці; 3 — стояк; 4 — пе­ро полиці; 5 — польова дошка; 6 — п'ята польової дошки; 7 — щиток; 8 — розширювач; 10 — верхній леміш; 11 — нижній леміш; 12 — долото; 13 — чистик диска; 14 — диск; 15 — фланець шпинделя; 16 — ротор; 17— шків приводу полиці

 

 

Корпуси з поверхнею полиці культурного типу  добре розкришують і перевертають скибу, тому їх використовують для оранки давноорних ґрунтів, а також цілинних і перелогових земель. Проте для перелогових земель більше підходять напівгвинтові кор­пуси (рис. 1.7, б), які добре перевертають задернілу скибу, оскільки в напівгвинтової полиці крило більше загнуте в бік скиби, яку пере­вертають.

Під час роботи плуга для безполицевої оранки (рис. 1.7, в) ски­ба, підрізана лемешем, рухається вгору по його поверхні і перемі­щується на розширювач 8. При цьому скиба розкришується і ґрунт розпушується. Стояк корпусу виготовляють звуженим і обтічної форми, щоб зменшити опір. Щиток 7 захищає стояк від стирання.

Вирізні корпуси (рис. 1.7, г) застосовують для оранки підзолис­тих ґрунтів з невеликим орним горизонтом. Скиба, підрізана леме­шем 11, рухається вгору по його поверхні. Леміш 10 розділяє скибу на дві частини. Нижня її частина проходить через виріз і, не пере­вертаючись, падає на дно борозни, а верхня надходить на полицю 9 і скидається на нижню розпушену скибу.

Корпуси з висувним долотом 12 (рис. 1.7, д) застосовують для оранки твердих глинистих і суглинкових ґрунтів.

Начіпний чотирикорпусний плуг ПЛН-4-35 призначений для оранки ґрунтів з питомим опором до 9 Н/см 2, не засмічених камінням, під зернові, овочеві та технічні культури. Агрегатується з тракторами ДТ-75М і Т-150.

Плуг (рис. 1.8) складається з основних (корпус, передплужник З, дисковий ніж 6 і ґрунтопоглиблювач) і допоміжних (рама 1, меха­нізм опорного колеса 9 і начіпки) робочих органів.

Корпус плуга складається з лемеша 4, полиці 5, польової дошки, що встановлені  на башмаку, який прикріпле­ний до сталевого штампованого стояка 7.

 

 

Плуг тракторний чотирикорпусний начіпний ПЛН-4-35:

1 рама; 2 — опорне колесо; 3 — передплужник; 4 — леміш; 5 — полиця; 6 — дисковий ніж; 7, 11 стояки;8—балка жорсткості; 9 — гвинт опорного колеса;

10 розкіс; 12-кронштейн

 

 Лемеші:

а — трапецієподібний; б — долотоподібний; в — з привареною що­кою; г — з висувним долотом; 7 — мага­зин; 2 — зона загар­тування; 3 — щока; 4 — долото

 

Полиці:

а — циліндрична; б — культурного типу; в — напівгвинтова; г гвинтова

 

Стояки плугів бувають литими, штампова­ними і зварноштампованими. Розрізняють ви­сокі і низькі литі стояки. Високі стояки засто­совують на всіх тракторних плугах із плоскою рамою, низькі — на плугах із зігнутою рамою.

Оборотні плуги виготовляються 2-16-корпусними і агрегату­ються з тракторами відповідного тягового класу. Особливості будо­ви сучасних оборотних плугів

машини виготовляються начіпними і напівначіпними;

корпуси плуга комплектуються запобіжниками у вигляді зрізних болтів або автоматичними ресорного типу;

багатокорпусні плуги мають можливість змінювати ширину скиби в межах 30—50 см на ходу з кабіни трактора за допомогою спеціальної гідравлічної системи, що:

підвищує продуктивність на 20-40%;

спрощує керування плугом поблизу дерев, опор, парканів, стовпів, ярів;

полегшує транспортування на дорогах;

забезпечується регулювання нормальної ширини захвату на передній корпус плуга під час оранки з кабіни трактора за допомо­гою виносного гідравлічного циліндра;

сучасні моделі оборотних плугів комплектуються електрон­ним керуванням гідросистемою в автоматичному циклі при зміні положення робочих корпусів;

більшість зразків оборотних плугів комплектуються котками типу «Росkomat»

 

 

Контрольні запитання:

Назвіть основні вузли плуга.

2. Які є типи лемешів і полиць?

3. Яке призначення і будова передплужника?

4. Опишіть за схемою будову начіпного плуга ПЛН-4-35.

5. Які особливості будови оборотних плугів?