Оранка — це захід обробітку ґрунту, під час якого кришиться, розпушується і перевертається оброблюваний шар ґрунту. Оранкою підрізуються бур'яни, загорта­ють у ґрунт добрива і післяжнивні рештки, виносяться наверх колоїдальні частинки ґрунту, вимиті опадами в нижчі шари. Здійснюють її корпусними плугами з полицями.

Оранку проводять у встановлені агротехнічні строки на глиби­ну не менш ніж 20-22 см, а на ґрунтах з недостатньою товщиною орного шару — на його повну глибину з поступовим заглибленням. Глибина оранки під технічні культури має становити 27-30 см, для садіння лісу і садів — 35-40, для виноградників — 60-70 см.

Оранку всіх видів виконують плугами з передплужниками. Пе­реорювання й заорювання гною здійснюють без передплужників.

Під час оранки слідкують, щоб ширина й товщина скиб були однакові на всьому полі, а гребені скиб мали однакову висоту. Відхилення глибини оранки від заданої понад 5% неприпустиме. Борозни на полі мають бути прямолінійними.

На зораному полі не повинно бути високих звальних гребенів, гли­боких роздільних борозен і прихованих огріхів. Поворотні смуги після закінчення оранки треба зорати.

Культурна оранка. Оранка буде найякіснішою, якщо її провести плугом з передплужником. Передплужник зрізує верхній шар і ски­дає його на дно борозни, а основний корпус плуга приорює цей шар нижнім, який добре кришиться. У результаті цього верхній шар ґрун­ту набуває культурного, тобто добре розпушеного стану.

Саме тому обробіток ґрунту плугами з передплужниками нази­вають культурною оранкою. Після такої оранки зменшується потреба в багаторазовому поверхневому обробітку. Крім того, засто­сування передплужника створює сприятливі умови для розкладу рослинних решток, оскільки відрізана верхня частина скиби по­трапляє на дно борозни і рівномірно приорюється пухким ґрунтом, що поліпшує його вологість та аерацію.

Глибина культурної оранки має бути не меншою 20-22 см. Як­що передплужник встановлюють глибше 10 см, треба відповідно збільшувати і глибину оранки основним корпусом, що не завжди доцільно.

Дуже важлива глибока оранка як засіб боротьби з бур'янами. Під час такої оранки на дно борозни переміщується найбільш засмічений бур'янами верхній шар ґрунту (0-10 см). Насіння бур'янів потрапляє при цьому в несприятливі умови і частково гине, а їхні паростки, які з'являються на поверхні ґрунту, знищуються при наступному обробітку.

Глибока оранка є також одним з ефективних прийомів боротьби зі шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур. Під час оранки шкідники з верхніх шарів ґрунту потрапляють у глибші, де й гинуть.

 

Контрольні запитання:

 

  1. 1. Що таке оранка?
  2. 2. Яку оранку називають культурною і від чого залежить її ефек­тивність?
  3. Які є види оранки?
  4. Агротехнічні вимоги до оранки?
  5. Що таке «безполицева оранка»?