Подрібнювач мінеральних добрив АІР-20А призначений для розтарювання і подрібнення злежаних, затарених і подрібнених мінеральних добрив з наступним відокремленням їх від мішкотари і одночасного завантаження підготовленої маси для внесення міне­ральних добрив у транспортні засоби або бункери сівалок.

Агрегат можна використовувати для розтарювання незлежаних гранульованих мінеральних добрив.

Це напівпричіпна стаціонарна машина, яка поставляється за­мовнику в двох варіантах: з приводом від електродвигуна або ВВП трактора. Транспортування і маневрування машини здійснюють тракторами класу 1,4.

Агрегат складається з бункера 4 (рис.1), встановленого на рамі 15, яка спирається на два пневматичні колеса 12; подрібню­вального пристрою; притискної системи 3; сепарувального прист­рою 10; вивантажувального 11 і відкидного 17 транспортерів; при­строю для видалення мішкотари, що складається з мотовила 1 і решітки 16; механізму приводу; блока керування (у разі приводу агрегату від електродвигуна).

Технологічний процес роботи агрегату відбувається так. Бункер агрегату завантажується навантажувачем ПКУ-0,8 затареними або незатареними злежаними мінеральними добривами. У процесі роботи живильний механізм здійснює коливальний рух і подає мінеральні добрива до подрібнювального пристрою, що складається з двох бара­банів 7, які обертаються назустріч один одному, і підпружинених про- тирізальних пластин. У подрібнювальному пристрої грудки мінераль­них добрив і мішкотара подрібнюються. Подрібнена маса, яка складається з мінеральних добрив і мішкотари, надходить у сепару- вальний пристрій 10, де відокремлюється мішкотара та інші сторонні предмети. Із сепарувального пристрою добрива просипаються на ви­вантажувальний транспортер 11 і спрямовуються через шарнірно за­кріплений відкидний транспортер 17 в машини для внесення добрив, завантажувачі сівалок та інші транспортні засоби. Мішкотара та інші сторонні домішки з сепарувального пристрою надходять на пристрій для видалення мішкотари і виносяться з робочої зони машини.

Якщо в подрібненій масі добрив є частки розміром понад 5 мм, то зменшують проміжок між протирізальними пластинами і подріб­нювальними барабанами переміщенням корпусів підшипників валів в овальних отворах. Проміжок між протирізальними пластинами і подрібнювальними барабанами має бути 3-5 мм.

Коли ці регулювання не дають бажаного результату, збільшують зусилля пружин кручення, встановлених на осях протирізальних пластин. Для цього спеціальним ключем виводять хвостовики пру­жин з прорізів опорних пластин і встановлюють у наступні прорізи.

Змішувач-завантажувач СЗУ-20А (рис. 2) призначений для змішування мінеральних добрив двох-трьох видів безпосередньо перед їх внесенням у ґрунт. Змішувач складається з одновісного тракторного причепа, на рамі якого встановлені кузов 3 з двома ру­хомими перегородками 2 і конвеєрами 1, шнека-змішувача 6 і ви­вантажувального елеватора 5. Конвеєри і шнек приводяться в рух від ВВП трактора або електродвигуна.

У задній стінці кузова є вікна, перекриті заслінками 13. Добри­ва завантажують у відсіки кузова, відкривають заслінки і вмикають привід на конвеєри, що транспортують добрива і скидають у шнек. Лопатки шнека змішують добрива і транспортують їх у похилий елеватор 5, звідки добрива надходять у розкидач або транспортний засіб. У верхній горловині елеватора встановлений бітер 4, який до­датково змішує добрива. Задане співвідношення компонентів суміші регулюють переставлянням перегородок 2 і зміщенням до­зувальних заслінок. Продуктивність змішувача — 20 т/год.

Змішувальна установка УТС-ЗОА (див. рис. 2) складається з трьох бункерів 9; 10 і 11, по дну яких прокладені конвеєри 14, а задні стінки перекриті заслінками 13. На рамі встановлені поз­довжній конвеєр 15 і вивантажувальний елеватор 8.

У кожний бункер завантажують компоненти, що змішують, від­кривають заслінки і вмикають привід на конвеєрі. Конвеєри 14 ви­носять із кожного бункера відповідну кількість добрив і подають їх на поздовжній конвеєр 15. Далі добрива надходять у змішувач 18, елеватор 8 і в кузов розкидачів. Співвідношення компонентів, що змішуються, регулюють зміщенням заслінок. Продуктивність уста­новки — 30 т/год.

Навантажувач-екскаватор ПЕ-0,8Б укомплекто­ваний грейфером для навантаження мінеральних добрив, кігтями для гною і силосу, лопатою для риття, гаком для штучних вантажів.

Вантажопідйомність навантажувача — 800 кг, максимальний виліт стріли 3,9 м, висота піднімання грейфером — 3,6 м, гаком — 5 м. Аналогічну конструкцію має навантажувач-екскаватор ПСА-1.

Навантажувач безперервної дії ПНД-250 (рис.3, б) скла­дається з забірного органа, поздовжнього 17 і вивантажувального 18 конвеєрів. Забірний орган включає в себе корпус 15 і фрезу, що складається із шнекової 13 і зубчастої 14 частин.

Для навантаження добрив забірний орган опускають на землю, вмикають передачу і починають рух вздовж правого боку бурта. Фреза врізується в добрива, подрібнює моноліти і транспортує подрібнений шар до конвеєра 17, який подає добрива на попереч­ний вивантажувальний конвеєр 18. Далі добрива надходять у транспортні засоби або розкидачі.

Продуктивність машини при навантаженні гною — 200 т/год, при навантаженні торфу — 150 т/год.

 

Контрольні запитання:

 

  1. Які є машини для підготовки та навантаження мінеральних добрив?
  2. Яка будова подрібнювача добрив АИР-20А?
  3. Як відбувається процес змішування добрив машиною СЗУ-20А?
  4. Яка будова машини ПЕ-0,8Б?