Основи матеріалознавства

Знати:

  • поняття про види матеріалів за електропровідністю (провідники, напівпровідники, діелектрики);
  • поняття про електричні властивості матеріалів;
  • поняття про види матеріалів за магнітними властивостями (магнітом’які, магнітотверді, ферити);
  • поняття про механічні властивості матеріалів (міцність, пластичність, пружність, твердість, легкість та інші);
  • види матеріалів, що застосовуються під час ремонту автомобілів;
  • поняття про діелектрики (рідинні, тверді), галузь застосування