Словник

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Теплоізоляція

□ захист будинків, теплових промислових установок та інших об’єктів від небажаного теплообміну з навколишнім середовищем. Забезпе­чують влаштуванням одно- або багатошарових огорож із теплоізоляційних матеріалів.

Author - Super User
Synonyms - термоізоляція
Теплоємність

відношення кількості теплоти, поглинутої або виділеної речовиною, до зміни температури внаслідок цього процесу. Залежить від температури й агрегатного стану речовини, будови її молекул, а також від умов, за яких відбувається передача теплоти

Author - Super User
Текучість

□ властивість матеріалу практично деформуватись («текти») за незмінного навантаження, яке дещо перевищує границю пружності. Визначає здатність матеріалу піддаватися обробці тиском

Author - Super User
тверднення

 тверднення □ Процес переходу від рідкої до твердої фази металу або сплаву. Див. також: кристалізація.

Author - Super User
твердість

твердість □ Властивість металу (матеріалу) чинити опір проникненню в нього іншого, твердішого тіла. Див. також: властивості металів.

Author - Super User
Тверді сплави

сплави з високими твердістю, міцністю, різальними та іншими властивостями, що зберігаються за високих температур. Порошкові тверді сплави (сплави на основі здебільшого карбідів металів - вольфрамокобальтові, титано- вольфрамові та ін.) застосовують головним чином у виробництві гірничобурового, різального та іншого інструменту. Литі тверді сплави (наприклад, сормайт, сплави на основі боридів та інших сполук) наносять на робочі частини інструментів, на деталі машин і механізмів

Author - Super User
Тверді розчини

тверді фізико-хімічні системи, де однорідність системи не порушується від зміни співвідношення між її складовими частинами. Особливо важливі тверді розчини металів, бо внаслідок їх утворення набагато підвищуються тривкість, твердість тощо. Тверді розчини - основа всіх важливих технічних сплавів (нержавіюча сталь, бронзи, латунь). До технічних розчинів належить також більшість стекол

Author - Super User
Тангенціальний розріз стовбура

Тангенціальний розріз стовбура □ Повздовжній розріз стовбура, який проходить на деякій відстані від серцевини по радіальному напрямку вздовж волокон деревини по дотичній до річних шарів.

Author - Super User
Тамбур

приміщення між зовнішніми і внутрішніми вхідними дверима (прорізами) у будинку, залізничних вагонах тощо

Author - Super User
Такелаж

троси, стропи, ланцюги для піднімання вантажів під час будівельно-монтажних та інших робіт

Author - Super User
Тіла обертання

геометричні тіла, утворювані внаслідок обертання плоских фігур навколо прямої, що лежить у площині цих фігур. Наприклад, обертаючи еліпс навколо однієї з його півосей, одержують еліпсоїд обертання

Author - Super User
Суспензія

фізико-хімічна система, складена з дуже твердих дрібних часток і рідини, в якій ці частинки містяться в завислому стані. Наприклад, малярна фарба становить собою суспензію з твердих пігментів (речовин, що надають кольору) і оліфи. Розмір завислих частинок в суспензії становить 10-4 см і більше. Різноманітні суспензії широко використовують у бурінні нафтових і газових свердловин, у виробництві паперу, фарб, бетону, пластичних мас тощо.

Author - Super User
Струм

упорядковане переміщення великої кількості частинок рідини, газу тощо. Упорядковане переміщення електронів або іонів у провіднику електрики назване електричним струмом, частинок рідини або газу - течією, або потоком

Author - Super User
Структура металу

внутрішня будова металу (сплаву). Розрізняють макро- і мікроструктуру металу

Author - Super User
Стругання

обробка плоских і фасонних поверхонь різанням: зніманням стружки за відносного зворотно­поступального руху інструмента і заготовки. Проводять на стругальних верстатах, іноді вручну (стругами, рубанками тощо)

Author - Super User