Словник

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
хімічні властивості металів

хімічні властивості металів □ Характеристика металів з ознаками: окиснюваність, розчинність, корозійна стійкість тощо.

Author - Super User
флюс

флюс □ Хімічна речовина для виділення окисів з поверхні металу, захисту і легування розплавленого металу шва.

Author - Super User
фаска

фаска □ Скошений кут або ребро бруска, стрижня.

Author - Super User
фазові перетворення

фазові перетворення □ Перехід речовин з однієї фази в іншу напр., із твердої в рідку. Див. також: кристалізація.

Author - Super User
Усихання

Усихання □ Фізична властивість деревини, яка характеризується зменшенням розмірів і маси деревини внаслідок її висушування (зменшення вологості).

Author - Super User
тугоплавкі метали

тугоплавкі метали □ Метали з температурою плавлення вище температури плавлення заліза (1539˚С): титан, цирконій, ванадій, ніобій, тантал, хром, молібден, вольфрам та ін. Див. також: метали.

Author - Super User
трудомісткість

трудомісткість □ Кількість праці робітників, яка затрачається на виробництво якісної продукції.

Author - Super User
Травматизм побутовий

Травматизм побутовий □ Нещасні випадки, які сталися в побуті, під час домашньої роботи, на відпочинку та ін.

Author - Super User
травматизм

травматизм □ Те саме, що й виробничий травматизм.

Author - Super User
Травма

Травма □ Ушкодження тканин і органів людини, викликане зовнішнім раптовим впливом.

Author - Super User
тиск

тиск □ Відношення сили, яка діє на поверхню тіла до площі цієї поверхні, вимірюється – ньютон на квадратний метр (Н/м²); Паскаль (1Па= 1Н/м²).

Author - Super User
технологія металів

технологія металів □ Основні властивисті та їх можливе застосування при виготовленні тих чи інших виробів. Див. також: матеріалознавство.

Author - Super User
технологія

технологія □ Сукупність методів оброблення, виготовлення, зміни станів, властивостей, форми сировини, матеріалів, що здійснюються в процесі виробництва (виготовлення) продукції

Author - Super User
технологічна документація

технологічна документація □ Описовий матеріал та креслення: маршрутна карта, операційна карта, карта ескізів і схем тощо.

Author - Super User
термічне оброблення сталі

термічне оброблення сталі □ Сукупність операцій - нагрівання, витримування і охолодження виробів для зміни структури їх і створення потрібних властивостей; відпал, нормалізація, загартування і відпуск.

Author - Super User