Словник

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Циліндр

тіло, обмежене замкненою циліндричною поверхнею та двома паралельними січними площинами. Частини цих площин, що обмежують циліндр, називають його основами, віддаль між ними = висотою циліндра. Якщо твірні циліндра перпендикулярні до його основ, то циліндр називають прямим, якщо не перпендикулярні, то похилим. Якщо основа циліндра є кругом, то його називають коловим. Об’єм прямого колового циліндра V = пR2 h, бічна поверхня S = 2пRh, де R - радіус круга основи; h - висота циліндра

Author - Super User
Цех

виробничий підрозділ промислового підприємства (заводу, фабрики), який випускає готову продукцію або її частину, виконує допоміжні та господарські роботи з обслуговування основного виробництва або підприємства загалом

Author - Super User
Центрифуга

апарат для розділення неоднорідних сумішей (суспензій, шламів, емульсій тощо) під дією відцентрових сил. Застосовують у промисловості, будівництві, медицині, біології тощо

Author - Super User
центратор

центратор □ Пристрій для центрування труб великих діаметрів. Див. також: обладнання.

Author - Super User
Центр тяжіння

незмінно пов’язана з твердим тілом геометрична точка, через яку проходить рівнодійна всіх сил тяжіння, що діють на це тіло за його довільного розташування в просторі

Author - Super User
Центр мас

□ точка, що характеризує розподіл мас у тілі або механічній системі. Рухається як матеріальна точка, в якій зосереджена вся маса системи і на яку діють усі прикладені до системи зовнішні сили. Положення центру мас тіла в однорідному полі тяжіння збігається з положенням його центра тяжіння

Author - Super User
Synonyms - центр інерції
Цементація

1) дифузійне насичення вуглецем поверхні сталевих виробів. Надає виробам високої поверхневої твердості, стійкості проти зношування, підвищеної міцності від втомлюваності; 

Author - Super User
Цемент

узагальнена назва штучних неорганічних в’яжучих речовин, переважно гідравлічних. Тонкоподрібнений порошок, який після змішування з водою (з водними розчинами солей, ін. рідинами) спочатку тужавіє, а потім твердне, з’єднуючи заповнювачі або камені. Розрізняють цемент на основі портландцементного клінкеру (портландцемент, його різновиди), на основі глиноземистого клінкеру (глиноземисті цементи) і безклінкерний (наприклад, кислотостійкий цемент). Застосовують цемент зазвичай у виробництві бетонних і залізобетонних конструкцій (виробів), для виготовлення будівельних розчинів

Author - Super User
Цегла

штучний кам’яний будівельний матеріал (виріб) правильної форми (зазвичай прямокутний паралелепіпед). Розрізняють цеглу будівельну (глиняна випалена, вапняно-піщана автоклавна), вогнетривку (вогнетривкі матеріали) і тугоплавку (вогнетривкість не менша за 1350°С)

Author - Super User
цвях

цвях □ Виріб, що використовують для прикріплення однієї частини конструкції до іншої.

Author - Super User
Synonyms - цвяхи, цвяха
Ціанування

дифузійне насичення поверхні сталевих або чавунних виробів одночасно азотом і вуглецем переважно у розплавах, що містять ціанисті солі. Підвищує поверхневу твердість виробів, їхню стійкість проти зношування, границю витривалості

Author - Super User
Хромування

нанесення (електролізом, насиченням дифузією) на поверхню металевих виробів шару хрому або його сплавів. Підвищує стійкість виробів проти зношування, поверхневу твердість, жаростійкість. Хромування використовують і з захисно-декоративною метою

Author - Super User
Хонінгування

викінчувальна обробка металевих заготовок (виробів) різанням за допомогою хона. Провадять на хонінгувальних верстатах. Хонінгуванню піддають головним чином циліндричні наскрізні, рідше - глухі і ступінчасті отвори, зовнішні поверхні

Author - Super User
Хон

□ металорізальний інструмент для хонінгування. Основні робочі частини хона, який обертається навколо своєї осі й одночасно рухається зворотно-поступально, □ абразивні бруски (ролики), які притискуються до оброблюваної поверхні

Author - Super User
Synonyms - хонінгувальна головка
Холодне штампування

обробка тиском (у штампах) металевих і неметалевих заготовок без їхнього нагріву. Розрізняють холодне листове та об’ємне штампування. Провадять на штампувальних молотах, пресах, холодновисадних автоматах

Author - Super User